STOR PÅGANG: Thor Olaf Askjer opplever stor pågang fra medlemmer som spør om corona.
STOR PÅGANG: Thor Olaf Askjer opplever stor pågang fra medlemmer som spør om corona.

Norsk Eiendom med corona-informasjon

Bransjeforeningen Norsk Eiendom opplever stor pågang fra medlemmer som har spørsmål. Nå kommer de på banen med sine råd.

Publisert Sist oppdatert

– De fleste kommer til å overleve pandemien, både som enkeltmennesker og som selskaper. Men vi bør allerede nå tenke på hvordan vi best opptrår i krisen slik at forretningslivet blir mest mulig vellykket etter at Covid-19 har vendt oss ryggen. Her gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt, sier adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Les også: Eiendomsbransjen tar corona-grep

Bransjeforeningen har nettopp samlet noen råd og vurderinger etter flere spørsmål fra medlemmene. Blant områdene er byggearbeider, andre leveranser, opplysningsplikt og GDPR, endring av fellesutgifter, mulig reduksjon av husleie, møter, kurs og konferanse og permittering, sykepenger, reiseråd og karantene.

Byggearbeider

«Dersom en entreprenør beroper seg epidemien som grunnlag for at han ikke kan holde den kontraktsfestede fremdrift, må entreprenørene varsle force majeure (ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll). Det må vurderes konkret om epidemien er årsak til forsinkelsen, og hva entreprenøren kan gjøre for å løse problemene som har oppstått», skriver Norsk Eiendom om byggearbeidene.

Vider skriver Norsk Eiendom: «I en force majeure-situasjon har entreprenøren rett til fristforlengelse, men hver av partene dekker forøvrig sine egne merkostnader så lenge situasjonen varer. I tilfeller der forsinkelser i byggearbeider hindrer muligheten for overlevering til leietager, gjelder samme force majeure-vilkår. Det er viktig å overholde varslingsreglene. Vi anbefaler å søke juridisk råd i alle slike tilfeller».

Andre leveranser

«Et tilbud som er utformet og akseptert etter at epidemien var kjent, vil i utgangspunktet ikke omfattes av force majeure da tilbyder forventes å være kjent med situasjonen», skriver Norsk Eiendom om andre leveranser.

Opplysningsplikt og GDPR

«Det er grunn til å minne om GDPR-reglene også gjelder i en krisesituasjon. Men det kan oppstå situasjoner internt i en bedrift der leder må vurdere hvorvidt hensyn til påkrevet smittevern må veies høyere enn personvernet til den eller de personer som er satt i karantene eller er smittet».

Ifølge Norsk Eiendom har ikke gårdeier anledning til å opplyse hvem det er i tilfeller når ansatte hos leietakere er satt i karantene. Men det oppfordres til å gå i dialog med leietakeren for å vurdere smittevern for øvrige leietakere i bygget.

Les også: Full stopp i hotellmarkedet

Endring av fellesutgifter

Siden fellesutgifter er betaling for varer og tjenester som utleier kjøper for leietakers regning, må gårdeier i noen situasjoner revurdere behovene og hvordan tiltakene skal prioriteres. «På enkelte området vil det være behov for økt innsats – som for eksempel renhold og smittevern. På andre områder vil aktiviteten gå ned, og utleier oppfordres til å være kostnadskritisk i samråd med leietager», skriver Norsk Eiendom.

Reduksjon av husleie

Norsk Eiendom har også fått henvendelser fra handelsaktører om det er rettslig grunnlag for at leietakere kan kreve leiereduksjon som følge av den ekstraordinære og uforutsette situasjonen. Men etter Norsk Eiendoms oppfatning finnes det ikke et slikt grunnlag, noe som kommer frem i en juridisk vurdering som bransjeforeningen har fått utarbeidet.

Møter, kurs og konferanse

Norsk Eiendom forteller at de vil avholde noen kurs og møter som webinar, der deltakerne kan følge undervisningen hjemmefra eller fra sine egne kontorer. «Vi vil anmode at møter begrenses til de strengt nødvendige eller at de gjøres telefon- eller nettbaserte», skriver bransjeforeningen.

Permittering, sykepenger, reiseråd og karantene

Norsk Eiendom viser også til råd som er gitt av NHO. «Der finner man informasjon om permittering, sykepenger, reiseråd og karantene. Siden blir oppdatert daglig og viser lenker videre til Folkehelseinstituttet (FHI), Utenriksdepartementet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og Datatilsynet. NHO har også en side med nyhetssaker, med spørsmål og svar på situasjoner som kan oppstå», skriver Norsk Eiendom.