KLIMABEVISST: Pål Aglen vil redusere utslippene fra boligutviklingen.
KLIMABEVISST: Pål Aglen vil redusere utslippene fra boligutviklingen.

Nordr likestiller klimamål med økonomiske mål

Publisert

Nordr har siden 2015 vært forpliktet av målene vedtatt i Paris-avtalen.

- For å sikre at vi når målene om reduserte CO2-utslipp raskt, så likestiller vi nå målet om reduserte CO2-utslipp med våre viktigste økonomiske mål. Det betyr at vi har mål om å redusere klimagassutslippene i de boligene vi byggestarter med 40 prosent i 2025, sier fungerende konsernsjef Pål Aglen i en pressemelding.

Nordr er blant Skandinavias største eiendomsutviklere og dermed helt sentrale når det gjelder å sikre at samfunnet oppnår sine mål om reduksjon i klimagassutslipp.

- Det er gjennom vår rolle som byggherre at vi kan legge til rette for lavere klimagassutslipp både for materialer og for energibruk. I tillegg spiller vi en hovedrolle når det gjelder å legge til rette for et klimavennlig liv for dem som skal bo i boligene. Blant annet ved å gjøre vårt for å sikre at behovet for egen bil reduseres til et minimum, heter det i meldingen.

Klimamål

- Vi mangler verken kunnskap, teknologi eller de praktiske løsningene som trengs for å redusere klimagassutslippene frem mot 2030, men vi må sikre at vi faktisk leverer boliger med denne kunnskapen. Derfor likestiller vi nå våre klimamål med våre økonomiske mål, påpeker Aglen.

Nå må virksomheten følge opp Paris-planen, og Nordr hevder de har mål om at boligene de byggestarter i 2025 er prosjektert for 40 prosent klimagassreduksjon, sammenlignet med de boligene de ferdigstilte i 2015.

- Vi har lenge hatt tydelig mål om boliger i produksjon og økonomiske resultater. Disse målene er virksomheten vant til å omsette på alle nivåer fra selskapets strategi til de personlige handlingsplanene for hver enkelt ansatt. Nå starter vi prosessen med å sikre at også reduksjon av CO2 gjenspeiles i virksomheten på samme måte, poengterer han.

Nordr melder at de i dag ser et tydelig skifte i forventningene fra boligkundene sine. Klimaspørsmål har gått fra å være noe kunden ikke har hatt et bevisst forhold til, til en forventing om at de har full kontroll og leverer i henhold til samfunnets forventninger og forpliktelsene som følge av Parisavtalen.

- Å oppnå reduksjon i klimagassutslipp skal bli like naturlig som å oppnå gode økonomiske resultater, sier Aglen.

Powered by Labrador CMS