Nick Tollefsen vil oppføre garasjebygg over to plan

I det nye garasjebygget på Oslo vest vil Nick Tollefsen også ha sekundærbolig, boder og treningsrom.

Publisert

– Eiendommen har en enkel garasje kombinert med en innebygget nettstasjon fra begynnelsen av 60-tallet som ble utvidet med en carport rundt 1980. Garasjen er så smal og kort at den ikke har plass til dagens biler, og carporten så smal at det kun er plass til én bil. I tillegg er det problematisk å snu på egen grunn, skriver Puls Arkitekter i en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Grunnbokinformasjon fra Kartverket viser at Nick Tollefsen betalte 30 millioner kroner for eiendommen med adresse Risbekkveien 4 – ikke langt unna Gråkammen T-banestasjon. Hjemmel til eiendomsrett ble tinglyst 30. august i fjor.

– Kommenterer ikke

Det har ikke lykkes Estate Nyheter å få kontakt med Nick Tollefsen. Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Tollefsen-selskapet Fredensborg, Christian Dreyer, sier til Estate Nyheter at de generelt ikke gir kommentarer om private anliggender.

Nick Tollefsen er registrert med bostedsadresse i Risbekkveien 4, men Asker og Bærums Budstikke skrev i fjor høst at han bygger bolig på 850 kvadratmeter på Gjettum. På spørsmål om Risbekkveien 4 skal leies ut, svarer Dreyer at «nå er du i gang med å stille spørsmål som vi ikke svarer på».

– Liten verneverdi

I henvendelsen til PBE skriver Puls Arkitekter at det planlegges riving av eksisterende garasje med innebygget nettstasjon og carport for bygging av ny garasje med sekundærbolig, boder, treningsrom, m.m. Samtidig foreslås flytting av kjøreadkomst og etablering av ny frittstående nettstasjon på eiendommen.

Det er problematisk å snu på egen grunn.

Puls Arkitekter

Arkitektselskapet påpeker også at dagens adkomst og parkering ikke er tilfredsstillende eller i tråd med dagens krav. Garasjen «er såpass ombygget at verneverdien anses som liten».

Det nye garasjebygget skal gi plass til tre biler.

Artikkelen fortsetter under bildeserien

Skrånende terreng

– Bygget er satt inn i det skrånende terrenget slik at taket, som er tenkt beplantet med gress, flukter med og fremstår som en del av tomtens øvre nivå. Ny frittstående nettstasjon er foreslått plassert i henhold til gjeldende retningslinjer 3 meter fra regulert veigrense, skriver arkitektselskapet.

Det er sendt inn to forslag til etaten, hvorav alternativ 1 «er det som tilfredsstiller behovene best».
Alternativ 2 har kortere fasade mot veien, «men får et mindre areal som ikke tilfredsstiller plassbehovet, da det ikke er ønskelig å gå lenger innover på tomten grunnet en flott furu».

Luftig på Gjettum

I 2015 ble det kjent at Nick Tollefsen hadde kjøpt en enebolig til 10 millioner kroner i Ing. Hoels vei 11 på Gjettum i Bærum for å rive, og erstatte det med et hus på 850 kvadratmeter.

– Huset ligger luftig til på Gjettum, med utsikt over Bærum og Oslofjorden, skrev Asker og Bærums Budstikke i august i fjor.

Lokalavisen påpeker at kjøpet førte til at Nick Tollefsen kunne sende inn søknad om endring av adkomstvei til eneboligen han har under bygging.

«Det er inngått en avtale der eier av Ing. Hoels vei 11 har inngått avtale om kjøp av nabotomt Ing. Hoels vei 9 i øst. Dette muliggjør adkomst via eksisterende adkomstvei på Ing. Hoels vei 9.», skrev Tollefsens arkitekt til kommunen, ifølge Asker og Bærums Budstikke, som påpeker at denne veien blir adkomsten til en underjordisk garasje med plass til fire biler.

Boligimperium

Nick Tollefsen er sønnen til Ivar Tollefsen, som ifølge Kapital er Norges 12. rikeste person med en reell formue på 23 milliarder kroner i 2019. Virksomheten drives gjennom eiendomsselskapet Fredensborg.

Ivar Tollefsen er styreleder i selskapet, mens sønnen Nick er styremedlem.

Powered by Labrador CMS