RENTETOPPEN NÅDD: Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital heller i retning av at rentetoppen er nådd.
RENTETOPPEN NÅDD: Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital heller i retning av at rentetoppen er nådd.

«Nedkjøling åpner veien for rentenedgang»

Ifølge Cushman & Wakefield Realkapital er det et lysglimt at vi nå ser tegn til nedkjøling av amerikansk økonomi, noe som igjen har gitt et fall i lange renter også her hjemme.

Publisert

I den ferske oppdateringen What’s next påpeker Cushman & Wakefield Realkapital at rentetoppen er nådd i stadig flere markeder, men at veien videre er tåkelagt uten en klar retning for investorene.

– Det er et lysglimt at vi nå ser tegn til nedkjøling av amerikansk økonomi som igjen har gitt et fall i lange renter også her hjemme. Paradoksalt nok er nedkjølingen godt nytt – iallfall for de som har lengtet etter en klar beskjed om at rentetoppen er nådd og passert, heter det i markedsoppdateringen.

Cushman & Wakefield Realkapital heller i retning av at rentetoppen er nådd.

– Effekten av den siste renteøkningen i september har ennå ikke nådd låntakerne. Vedvarende høyt rentenivå gjennom høsten har fremtvunget flere transaksjoner i næringseiendom. Sist ute var Arctic sitt salg av Telegrafen til NPRO. Likevel er ikke transaksjonsvolumet høyere enn 38 milliarder per nå.

Økte renter har ikke bare fått konsekvenser for transaksjonsmarkedet.

– Leiemarkedet er solid, men mer avdempet enn i fjor på samme tid. Signeringsvolumet var høyt i 3. kvartal, og kontorledigheten holder seg uendret på 6,25 prosent. Leieveksten er dempet, og KPI-justeringen ser ut til å ende på rundt 4 prosent (7 prosent i fjor).

– Effekten av økte renter er kanskje større på lengre sikt, hvor høye bygge- og finanskostnader i kombinasjon med et økte yielder har gjort det vanskeligere å «regne hjem» nybygg. Markedsleie for bygg med nybyggstandard i randsonen til sentrum er i dag for lav til å dekke samlede oppføringskostnader og normal margin til gårdeierne, skriver Cushman & Wakefield Realkapital.

I sentrum er situasjonen annerledes. Tilbudet av større lokaler med nybyggstandard er så begrenset at et slik bygg i dag ville kunne satt nye leierekorder over 5.000 kr/kvm. Det vil ta lengre tid før nybygg kan regnes hjem i randsonen.

Nedkjølingen av norsk økonomi fortsetter, og den årlige BNP veksten er trolig nær null. Norges Banks regionale nettverk spådde nullvekst i 4. kvartal, men med store forskjeller mellom næringer. Byggevirksomheten trekker kraftig ned, og varehandelen fortsetter å bidra negativt. Det er særlig boligbyggingen som trekker ned som følge av kraftig fall i salget av nye boliger. Olje & Gass trekker veksten kraftig opp.

– Det er viktig å merke seg at det på ingen måte er noen krise i norsk økonomi. Et solid signal på det er svært lave tapsavsetninger og ikke minst realiserte tap i bankene. Foreløpig nøyer de mest utsatte låntakerne med å søke om avdragsfrihet. I 3. kvartal meldte DnB om tapsavsetninger på 0,05 prosent av samlede utlån. Innen næringseiendom var tapsavsetningene enda lavere (0,04 prosent), mens de var litt høyere (men fortsatt svært lavt) for boligeiendom (0,1 prosent), påpeker Cushman & Wakefield Realkapital.

Powered by Labrador CMS