DET ER MULIG: Entras forretningsbygg i Kristian Augusts gate 13 er et eksempel på at det er mulig å bygge med ombrukte byggematrialer. Her er alt fra fasader til hulldekker brukt tidligere. Arkitekt: Mad arkitekter.
DET ER MULIG: Entras forretningsbygg i Kristian Augusts gate 13 er et eksempel på at det er mulig å bygge med ombrukte byggematrialer. Her er alt fra fasader til hulldekker brukt tidligere. Arkitekt: Mad arkitekter.

Nå kommer ombruksrevolusjonen

En gruppe rådgivende ingeniører, arkitekter og eiendomsaktører har fått fullt gjennomslag for sine krav om at det skal bli enklere å bruke byggevarer om igjen.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart da regjeringen nylig kom med meldingen om at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå utarbeider ny veileder som skal gjøre det enklere å velge ombrukte byggevarer.

– Vi står på terskelen til en sirkulær revolusjon i byggenæringen, sier ombruksrådgiver og daglig leder for Resirqel, Lasse Kilvær.

– Dette er et viktig gjennomslag for miljøet og for oss som jobber for en mer sirkulær byggeindustri, sier fagansvarlig for sirkulære bygg i Asplan Viak, arkitekt PhD Anne Sigrid Nordby. Nordby er en av flere initiativtakere bak oppropet som nå har ført frem til vedtaket.

Gruppen har hatt flere møter med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), som erkjenner at EU-regelverket har vært tolket strengere enn nødvendig i Norge, og strengere enn i våre naboland. Regjeringen vil nå gjøre det enklere å ta grønne valg.

– Mer ombruk av byggematerialer vil gi mindre avfall, men det vil også gi lavere utslipp, ettersom byggematerialene gir store utslipp når de blir produsert, sier Nikolai Astrup i meldingen som kom fra departementet på torsdag.

– Regelverket skal ikke stå i veien for dette, og Direktoratet for Byggkvalitet skal støtte opp under ombruksbransjen, fortsetter Astrup.

«Dagens regelverk har gjort det vanskelig å etablere et marked for brukte byggevarer og har hindret omstillingen til sirkulærøkonomi», skriver KMD i pressemeldingen.

– Nå kan markedet for brukte byggevarer ta av. Vi opplever at byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører ønsker ombruk, men en umulig tolkning av regelverket har ført til at verdifulle byggevarer likevel har blitt avfall. Nå kan vi ta vare på mer, og levere flere og mer ambisiøse ombruksprosjekter, sier Kilvær.

Han mener byggebransjen står på trappene til en sirkulær revolusjon. Den nye veilederen vil forenkle krav til dokumentasjon når man skal omsette brukte byggevarer, i tråd med tolkningen i naboland som Danmark.

I møtet med aktørene på torsdag, takket Astrup initiativtakerne og de som har skrevet under oppropet.

– Dette arbeidet har kommet som følge av deres engasjement, sa Astrup i møtet med gruppen på torsdag. Den nye veilederen kommer fra direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i mai, og innen juli skal omsetningsregelverket revideres. Dette er første steg i arbeidet med å utvikle og legge til rette for ombruksnæring i byggeindustrien sammen med bransjen, sa statsråden i møtet.

Disse har stått bak oppropet og deltatt i møter med KMD:

• Anne Sigrid Nordby, arkitekt PhD og fagansvarlig sirkulære bygg, Asplan Viak

• Lasse Kilvær, daglig leder og fagansvarlig partner, arkitektur og design, Resirqel

• Marie Indrelid Winsvold, styreleder i Høine

• Tine Hegli, Professor, arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

• Michael Anthony Curtis, daglig leder, Loopfront

• Sunniva Baarnes, Leder for Rehub.no og miljørådgiver i Rambøll

• Nicolai Riise, partner & Group CEO, MAD Arkitekter

• Per F. Jørgensen, daglig leder og partner, Vill Energi AS

• Julie Lyslo Skullestad, spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraft, Aase Teknikk AS

• Øyvind Arntsen, 3rd degree connection3r, direktør prosjektutvikling i Mustad Eiendom AS