Juss:

SKAL TVANGSSELGES: Asker og Bærum tingrett slår fast at flere leiligheter i denne bygården i Gamlebyen i Oslo skal tvangsselges, etter at et Asker-par ble bedratt i forbindelse med eiendomsinvesteringer i Brasil.
SKAL TVANGSSELGES: Asker og Bærum tingrett slår fast at flere leiligheter i denne bygården i Gamlebyen i Oslo skal tvangsselges, etter at et Asker-par ble bedratt i forbindelse med eiendomsinvesteringer i Brasil.

Mister Oslo-eiendommer etter tomtebedrageri i Brasil (+)

Ekteparet ble lovet at de skulle bli «rikere enn onkel Skrue». Nå er bakmennene dømt til å betale 19 millioner i erstatning.

Publisert Sist oppdatert

«Nå er vi på eiendomsutvikling i eliteserien. Dette blir bra!»

Slik var innledningen til en epost som i 2016 ble mottatt av et ektepar i Asker, som var i ferd med å investere i et eiendomsprosjekt i Brasil. Eposten minnet samtidig om at ekteparet måtte overføre drøyt 2,6 millioner kroner, og den var sendt av en nordmann som var kontaktperson i Brasil Invest AS.

Pengene skulle gå til delbetaling av et landområde på 500.000 kvadratmeter sør for Natal. Området skulle igjen kunne reguleres til 1500 tomter hvor det kunne bygges hus til «middelklassen».

Eposten ble kort tid senere fulgt opp av nok en stemningsrapport fra samme avsender, hvor ordlyden var slik:

"Få mennesker er så priviligerte at de eier slike megaprosjekter. For de fleste mennesker er det å skaffe seg en tomt en drøm som man må jobbe hardt for å realisere. Her drar vi til med 1.500, det er et fantastisk høyt tall!"

Ville ha pengene tilbake

I begynnelsen av mai i år var tonen en helt annen mellom partene, der de møttes gjennom videooverført hovedforhandling i Asker og Bærum tingrett. Ekteparet mener at Brasil Invest har iscenesatt et bedrageri, og paret har derfor stevnet både selskapet og styremedlemmene i Brasil Invest.

Rettssaken gikk over fem dager, og for noen dager kom dommen. Asker og Bærum tingrett feller en knusende dom over Brasil Invest og styremedlemmene i selskapet, og dømmer disse til å betale en erstatning på 16,7 millioner kroner til ekteparet i Asker. I tillegg er Brasil Invest og styremedlemmene dømt til å betale to millioner kroner i sakskostnader til ekteparet.

I retten kom det frem at ekteparet totalt har overført 22 millioner kroner til de saksøkte. Gjennom diverse tilbakebetalinger og aksepterte motregninger har summen blitt redusert underveis, uten at rettens administrator Nils Ole Bay skjønnmaler forretningsvirksomheten til de saksøkte av den grunn.

- Hovedforhandlingen har etterlatt et uoversiktlig bilde av hva som har funnet sted mellom partene i årene 2015 til 2018. Et relativt vanlig kontraktsforløp i næringslivet vil være at det inngås en avtale, og partene oppfyller hver sine forpliktelser etter avtalen – f. eks at den ene part betaler et pengebeløp, mens den andre part f. eks. utsteder et skjøte på en eiendom, betaler tilbake i tråd med avtalt nedbetalingsplan e.l. Dette har imidlertid gjennomgående ikke skjedd i nærværende sak, skriver Bay i dommen.

- Avtalene har blitt forfattet på portugisisk, og hvor de etter sitt innhold ofte har regulert noe annet enn det partene i forkant har avtalt at investeringen skal gjelde. Videre kjennetegnes saken ved at det er gjennomført stadige bytter av investeringsobjekter, og stadige reverseringer av avtaler. Overordnet kan det også konstateres at ingen av investeringene saksøkerne har gjort har medført at de har fått utbetalt noen gevinst. Endelig har pengene som har blitt innbetalt til Brasil Invest AS ikke kunne følges til betaling av de formål som er avtalt.

Tomteområde var luftslott

Rettspapirene viser at mens ekteparet trodde de investerte i tomteområder, har pengene i virkeligheten gått til å kjøpe såkalte kontorsaler i kontorbygg som er planlagt oppført. Flere av disse kontorbyggene er ennå ikke ferdigstilt eller oppført. Det aktuelle tomteområdet var aldri blitt ervervet av Brasil Invest.

Rettens konklusjon er at det er «sterk sannsynlighetsovervekt» for at saksøkerne ved en rekke anledninger i 2015 og 2016 ble forledet av bakmennene i Brasil Invest til å foreta investeringer i Brasil basert på uriktig informasjon. Retten mener også det er sterk sannsynlighetsovervekt for at Brasil Invest var klar over at det ble gitt uriktig informasjon, og at formålet var å skaffe frisk kapital, uten at selskapet hadde til hensikt å benytte midlene slik det ble opplyst saksøkerne.

Ekteparet har tidligere begjært tvangssolgt to leiligheter i Schweigaards gate i Gamlebyen i Oslo, som eies av styremedlemmer i Brasil Invest. Leilighetene har tidligere blitt stilt som pant for avtalene mellom ekteparet og Brasil Invest. Asker og Bærum tingrett slår fast at begjæringene om tvangssalg tas til følge, på bakgrunn av misligholdte avtaler.

Det er tidligere tatt arrest i formuesgoder tilhørende de saksøkte til sikring av kravet på 16,7 millioner kroner. Etter rettens syn foreligger det fremdeles sikringsgrunn, og begrunner det med at en av de sentrale aktørene i Brasil Invest bor i Brasil, og har det vesentlige av sine formuesgoder der.

Retten mener det er sannsynlig at denne saksøkte «vil gjøre hva han kan for å vanskeliggjøre inndrivelsen av kravet, ved blant annet å føre midler fra Norge til Brasil dersom arresten ikke opprettholdes. Dette vil vesentlig vanskeliggjøre inndrivelse av saksøkernes krav mot de saksøkte».

Dommen er ikke rettskraftig, da ankefristen ikke har gått ut.

Powered by Labrador CMS