GRØNT: Universitetsgata 7-9 som Entra nå er i gang med skal tilfredsstille BREEAM NOR EXCELLENT, Energiklasse A og passivhusnivå. Ill.: Cubo arkitekter.
GRØNT: Universitetsgata 7-9 som Entra nå er i gang med skal tilfredsstille BREEAM NOR EXCELLENT, Energiklasse A og passivhusnivå. Ill.: Cubo arkitekter.

Miljøvennlig satsning gir økonomisk gevinst

Sertifiserte bygg er attraktive investeringsobjekter, har høyere kvalitet og lavere risiko. Eiere og forvaltere som satser på grønne bygg får derfor bedre finansieringsvilkår gjennom grønne obligasjoner.

Publisert Sist oppdatert

– Grønne bygg vil etterhvert bli et krav for å få lån, sier utviklingssjef i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldèn i et blogginnlegg.

Grønne obligasjoner er lån med bedre betingelser som gis til beviselig bærekraftige bygg. Før utstedelse av en slik obligasjon kreves det en uavhengig vurdering som verifiserer at prosjektene det skal finansiere er miljøvennlige.

– Legger man i tillegg til at bygget skal være Paris Proof, har man en oppskrift som gjør at banker eller byggherrer kan være sikre på at bygget har en bred vifte av miljøkvaliteter, at bygget har lavt klimafotavtrykk og at tiltakene er gjennomført og kontrollert av en uavhengig tredjepart, påpeker Nohre-Walldèn.

Eiendomsselskapet Entra både bygger og drifter grønt. Selskapet har erfaring med grønne obligasjoner for å finansiere sine nybygg. Nå kan Entra også finansiere eksisterende bygg gjennom grønne obligasjoner og verktøyet BREEAM In-Use.

LES OGSÅ: Utvikler hele kvartalet for milliardbeløp

CICERO, som har rollen som uavhengig og kunnskapsbasert tredjepart, har nå utvidet grønne obligasjoner til også å gjelde for eksisterende bygg.

– Det er svært viktig, da bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse framfor unødig rivning gir store klimagevinster og sikrer bevaring av materialressurser. Nå har også finansmarkedet våknet. Økonomiske insentiver er i ferd med å bli en viktig driver for det grønne skiftet i eiendomsbransjen. Et eksempel er DNB, som satser på grønn finansiering, blogger Nohre-Walldèn.

Om ti år vil vi kun finansiere grønne bygg, sa DnB allerede for tre år siden. Begrunnelsen var at banken er ute etter lavrisikoprosjekter, og grønne miljøbygg har lavere risiko enn såkalte grå bygg.

LES OGSÅ: Satser for fullt for å gjøre norske arbeidsplasser og bygninger sunnere

– Andre banker har også sett dette, og Stig Bech i Solon Eiendom har gjentatte ganger snakket om at bygg som ikke følger utviklingen blir stranded assets, som ingen vil eie, leie eller investere i. I våres kom Finans Norge med et klimaveikart som råder sine medlemmer innen bank, forsikring og kapitalforvalting til å stille strenge miljøkrav. Blant kravene er: «Still krav til klima ved lån til bolig og næringsbygg» og «Mål klimagassutslipp fra porteføljen og sett klare mål til reduksjon», skriver Nohre-Walldèn.

Dette har Grønn Byggallianse svart på, blant annet med å etablere et forum for finans sammen med Finans Norge, der vi eksempelvis gjør byggeiere kjent med hvilke kriterier bankene nå utformer.

LES OGSÅ: Grønne bygg gir faktisk merverdi

– Grønne bygg vil etterhvert bli et krav for å få lån. Da er det bra å ha en veiledning og en forsikring på hvordan man kan imøtekomme disse kravene på en god måte. BREEAM og BREEAM Paris Proof er akkurat det, slutter han.

Powered by Labrador CMS