Ettersom Landbrukskvartalet er veldig sentralt, mener Zero det bør bygges høyt på denne tomten. (Illustrasjon: Transborder Studio)
Ettersom Landbrukskvartalet er veldig sentralt, mener Zero det bør bygges høyt på denne tomten. (Illustrasjon: Transborder Studio)

Miljøorganisasjon støtter høyhus i tre

Zero mener det et viktig at Oslo kommune «benytter seg av denne muligheten».

Publisert Sist oppdatert

Det er stort engasjement rundt de foreslåtte planene for nye Landbrukskvartalet i Oslo, hvor Landbrukskvartalet Utvikling AS foreslår å regulere kvartalet til boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning mm. Hensikten med forslaget er «å tilrettelegge for et flerfunksjonelt byområde». Et høyhus med boliger midt på planområdet foreslås i 30 etasjer med en høyde tilsvarende dagens Oslo Plaza.

Forslaget omfatter ca. 275 boliger og utadrettede funksjoner mot gatene. Deler av bebyggelsen foreslås bevart.

Plan- og bygningsetaten (PBE) fraråder forslaget fordi «vi mener det ikke bør bygges høyhus på planområdet». Også Byantikvaren er negativ til planene.

Men det finnes også aktører som er positive til et høyhus i tre i Landbrukskvartalet på Grønland. Blant annet synes Oslo Handelsstands Forening at planene om et høyhus av tre i Oslo sentrum er spennende.

Nå får prosjektet også støtte av miljøorganisasjonen Zero, som er opptatt av «at man benytter seg av mulighetene for å bygge mange kvadratmeter nærme kollektivknutepunkt, og i sentrum». I en uttalelse til PBE om prosjektet skriver organisasjonen at en slik lokalisering reduserer utslipp knyttet til transport.

– Landbrukskvartalet er veldig sentralt, og det taler for å bygge høyt på denne tomten. Vi ser at utbygger har høye ambisjoner innen klima og miljø for dette prosjektet, spesielt knyttet til materialbruk og energiforsyning. En av de største kildene til klimagassutslipp over et byggs livsløp, er utslippene fra betong og stål i bærende konstruksjoner. Vi trenger at byggherrer utforsker å bygge med tre, spesielt i bærende elementer i høyere bygg, skriver Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer i Zero, til PBE.

Hun viser til prosjektet Mjøstårnet, og at forslaget fra Landbrukskvartalet Utvikling AS vil gi et lang høyere bygg.

– Mjøstårnet vil være verdens høyeste trebygg når det er ferdigstilt. Det vil være et viktig utviklingsprosjekt for byggenæring og treindustrien ved å realisere alternativ 1. Det vil være merkostnader knyttet til å realisere dette, og de færreste byggherrer vil gjøre det. Det er derfor viktig at kommunen benytter denne muligheten når den er der, skriver hun til PBE.

ZEROs fagansvarlig bygg og materialer synes også det er flere spennende elementer i energikonseptet som er valgt.

– Det er viktig med flere prosjekter som tester ut solceller i fasaden. Det er også viktig med utviklingsprosjekter innen naturlig ventilasjon som beskrevet i miljøprogrammet. Ved å bygge høyt, vil det både gi økt produksjon av energi, men også være med på å betale for merkostnadene det er ved å realisere miljøprosjekter som tester ut nye løsninger og produkter, skriver Hauge til PBE.

Powered by Labrador CMS