MILJØ: Unge mennesker er mest opptatt av miljø og bærekraft i Fjordbyen
MILJØ: Unge mennesker er mest opptatt av miljø og bærekraft i Fjordbyen

Miljø og bærekraft er viktigst for ungdom

– De unges stemmer er kanskje aller viktigst, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling.

Publisert Sist oppdatert

aEn kampanje på sosiale medier ga svar på ungdommenes prioritering for Fjordbyen i Drammen. Videoen «Vil du høre noe helt sjukt» ble vist til alle under 20 år i Drammen og Lier i løpet av to uker i april og mai, ifølge Eidos Eiendomsutvikling.

390 klikket inn på den digitale portalen for medvirkning etter å ha sett videoen. Nå er resultatene analysert. Unge prioriterer grønne verdier mest. Hensyn til miljø og bærekraft er viktigere for denne aldersgruppen enn for folk som er godt voksne.

– Det er bra ungdom legger mest vekt på miljø og bærekraft. Det passer flott for ambisjonen vi har for Fjordbyen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

– De unges stemmer er kanskje aller viktigst. Det er dem vi planlegger for, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling.

Over 3000 innspill er gitt til planarbeidet i prosjektets digitale portal. Det er derfor lett å sammenligne aldersgrupper.

* Hos ungdom står bilen lavt i kurs. Der handler det om gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud.

* Mest forlokkende er forventninger om å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder.

* Det handler om variert botilbud med fellesområder for grilling, idrett, lek og kultur, alt sammen på miljøets premisser og med bærekraft som grunnlag for oppbyggingen.

Se Estate Play: En grønn oase i byen