Foto: Jan Kuhr
Foto: Jan Kuhr

Medvirkning er avgjørende for våre boligprosjekter

Som utbygger er man helt avhengig av kunnskapen til folk flest for å kunne lage gode boligprosjekter.

Når vi bygger boliger, skal vi legge til rette for at alle berørte skal få si sin mening om prosjektene. Det er det som er medvirkning.

Dette forklarer Christina Solli Ektvedt. Hun er utviklingsdirektør i OBOS, og har jobbet mye med medvirkningstematikken de siste årene.

Christina Solli Ektvedt, utviklilngsdirektør Obos. Foto: Jan Kuhr
Christina Solli Ektvedt, utviklilngsdirektør Obos. Foto: Jan Kuhr

– Den måten vi jobber med medvirkning i dag er veldig annerledes enn hvordan vi jobbet med det for bare noen få år siden, sier hun.

– For det første er vi tidligere ute med å invitere folk inn. Og for det andre går vi mye bredere ut nå, når vi ber folk komme med innspill til prosjektene våre.

For å nå ut til flere på et tidligere tidspunkt legger OBOS opp til medvirkning på forskjellige arenaer, både formelle og uformelle.

– Et eksempel er konseptet «Nabolab», som er et åpent arrangement der folk kan stikke innom og se nærmere på prosjektet og gi tilbakemeldinger på det. Stolpejakt er et annet virkemiddel, der man på hver post svarer på spørsmål og sier sin mening, forteller Ektvedt.

For barn og unge er det ofte en workshop i samarbeid med skolen som er mest aktuelt, og under pandemien har ikke minst digital medvirkning blitt et viktig verktøy.

Men en god del av innspillene som kommer i en medvirkningsprosess, blir ikke tatt med videre. Hvorfor velger en utbygger å se bort fra det som kan være helt legitime ønsker og behov?

– Når vi bygger boliger, er det en lang rekke hensyn vi må ta. Først og fremst de politiske rammebetingelsene, de ligger til grunn for hele prosjektet, sier Ektvedt, og ramser opp utearealsnormer, overvannshåndtering, barnehagebehov, terrengtilpasning, biologisk mangfold, byggteknisk forskrift, kulturminner, parkering – lista er lang.

- Ofte kan folk ha helt motstridende interesser, de vil rett og slett helt forskjellige ting med et område. Av og til finnes det et kompromiss og en middelvei, men ikke alltid.

En reguleringsprosess i de store byene tar i gjennomsnitt fem år, og først da kan man begynne å bygge.

– Det betyr med andre ord at de tilbakemeldingene vi får nå, ser man ikke resultatene av før om sju, åtte år, sier Ektvedt.

– La oss si at det skal foregå en medvirkning der du bor, hvordan får du vite om det?

– Vi er veldig opptatt av å nå ut til flest mulig mennesker. Vi sender ut eposter, legger ut informasjon på obos.no, i OBOS-bladet og sosiale medier. På Fornebu sendte vi ut 2000 postkort til beboerne. Så vi gjør det vi kan, folk må bare følge med! oppfordrer Ektvedt.

Powered by Labrador CMS