DROPPES: Dette boligprosjektet blir det ikke noe av.
DROPPES: Dette boligprosjektet blir det ikke noe av.

Måtte vrake plan om 215 boliger på Ensjø. Med NRK i nabolaget kan det bli kontorer i stedet

Eieren av den sentrale Ensjø-eiendommen håper å komme til enighet med Plan- og bygningsetaten om formål og utnyttelse av den 12,4 mål store tomten.

Publisert Sist oppdatert

I mars i fjor skrev Estate Nyheter at Stor-Oslo Eiendom og Brødrene Jensen ønsket å rive den eksisterende bebyggelsen i Ensjøveien 16-22, og bygge 215 boliger. En reguleringsprosess hadde pågått på eiendommene siden 2008, men på bakgrunn av et parallelloppdrag i 2015 ble det igangsatt en ny prosess med et nytt forslag for disponering av tomten.

Eiendommene er beliggende sentralt på Ensjø med T-banestasjonen rett over veien.

Tiltakshaverne ønsket opprinnelig å bygge 230 boliger, men justerte forslaget gjennom dialogen med Plan- og bygningsetaten (PBE). De klarte imidlertid ikke å regne hjem prosjektet med alle kravene fra etaten.

Nå har SQM, på vegne av Brødrene Jensen, vært i kontakt med PBE og bedt om en planforhåndskonferanse for Ensjøveien 16-22. Planområdet er på 12,4 mål, og har en eksisterende bygningsmasse på 15.676 kvadratmeter. Eiendommene er bebygget med nærings-/kontorbygg på 2-5 etasjer fra 1950-1980-tallet.

– Byggene på eiendommene har et etterslep på vedlikehold og leietakere grunnet avventende drift i lys av regulering. Grunneier er derfor kommet til et stadie der en må ta et veivalg; enten rehabilitere eksisterende bygg for nye leietakere eller gjøre større grep gjennom ny regulering, skriver SQM i redegjørelsen.

– Både bolig og næring er vurdert for eiendommene. Sett i lys av eksisterende bygg, erfaringer fra tidligere prosesser og NRKs valg av Ensjø, er kontor/næring nå ansett som hovedscenario, men et boligalternativ vil utredes videre i tråd med kommunens ønsker. 


I henvendelsen til PBE påpekes det at tiltakshaver ønsker en avstemning med kommunen for å sikre riktig valg for grunneier, området og kommunen. 


Det er viktig for grunneier å spille på lag med de offentlige etatene slik at vi unngår en situasjon med separate alternativ. Grunneier vurderer nå hvorvidt man skal starte ny reguleringsprosess eller avvente eventuelle nye overordnede føringer i forbindelse med revidert arealdel kommuneplan, skriver SQM.

Målet med planforhåndskonferansen er «at grunneier og PBE blir kjent med hverandres mål og behov, samt at grunneier får innblikk i hvilken frihetsgrader PBE har i forhold til overordnede føringer».

Brødrene Jensen ønsker å tilrettelegge for et attraktivt flerfunksjonelt område på kollektivknutepunktet

– Prosjektet skal bidra til bevaring av kontor/næringseiendom, som sammen med NRK m.fl. kan bidra til en bydel med liv gjennom hele døgnet, skriver SQM.

Powered by Labrador CMS