Aktuelt:

FORNØYD: Adm. direktør Kristin K. Boge i DNB Næringseiendom er fornøyd med miljøavtrykket etter å ha jobbet med ombruk for lokalene på Lillestrøm Torv.

Materialene fra Aker Brygge fikk nytt liv på Lillestrøm

Da et advokatfirma flyttet fra DNB Næringseiendoms lokaler på Aker Brygge, fikk bygningsmaterialene nytt liv da BUF Etat skulle inn i nye lokaler på Lillestrøm Torv.

Publisert

Ombruk har vært ett av de store buzzordene i eiendomsbransjen det seneste året. Men det er ikke så mange som har klart å bruke sine gamle bygningsmaterialer på nytt. Flere av leietakerne griner på nesa og vil ha nytt, samtidig er det en krevende jobb å få til en effektiv ombruk av bygningsmaterialene.

DNB Næringseiendom har jobbet aktivt med å redusere energiforbruket og CO2-avtrykket i sine bygg. Nå prioriterer DNB å forlenge levetiden på sine bygg og rehabilitere dem, slik at bygget lar seg gjenbruke.

– Med riktig fokus og dedikasjon fra alle parter i verdikjeden kommer resultatene, sier en fornøyd adm. direktør Gro K. Boge i DNB Næringseiendom og viser rehabiliteringen av Lillestrøm Torv.

FIKK NYTT LIV: BUF Etats lokaler på Lillestrøm Torv bidrar til sirkulærøkonomien.

– I dette prosjektet ønsket vi å koble ressursbehovet i rehabiliteringen av Lillestrøm med avfallsutfordringen på Aker Brygge, sier Boge. Vi så muligheten for å gjenbruke bygningskomponenter fra et flott fraflyttet advokatkontor på Aker Brygge til BUF Etat på Lillestrøm Torv. Brukbare bygningskomponenter ble kartlagt og demontert. Vi har blant annet flyttet vegger, dører og ventilasjon.

Hun mener at man innenfor sin egen eiendomsportefølje, og med materialer hvor de kjenner kvaliteten, kan få til en sirkulærøkonomi, hvor bygningsmaterialer som ellers ville blitt avfall, blir gjenbrukt. Lillestrøm Torv-prosjektet er ifølge DNB Næringseiendom-sjefen et viktig første steg på veien mot sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsnæringen.

– Dette er vårt første skikkelige gjenbruksprosjekt. Selv om det har arbeidskrevende, spesielt fordi regelverket p.t. ikke er tilpasset brukte byggevarer har det først og fremst vært utrolig lærerikt. Jeg håper kunnskapen vi har høstet kan være et verdifullt bidrag til nye og bedre måter å jobbe på i fremtiden, sier Boge.

Prosjektet er nå ferdigstilt og overlevert. DNB har dokumentert alt arbeidet som er, og Boge mener de har opparbeidet verdifull kunnskap til liknende prosjekter i fremtiden.

- Vi er meget godt fornøyde med det vi har klart å få til, både for egen del, for samfunnet, miljøet og for ny leietaker, sier Boge.

– Hva med lønnsomheten i slike prosjekter?

– Økonomisk er vi foreløpig på nivå med å kjøpe nytt, men vi har bidratt til et mer bærekraftig samfunn og vi er mer forberedt på et lavutslippssamfunn mot 2030. Vi vil helt klart fortsette vårt arbeid med å bidra til å redusere klimagassutslipp slik at verden blir et bedre sted fremover. Vårt største fokus fremover vil være å bringe alle våre bygg opp til en høy miljø-standard, slik at hele porteføljen leverer gode miljøresultater. Nå er vi på god vei, sier Gro K. Boge.

Powered by Labrador CMS