Magasin

HOTELL: Det nye hotellet på Hasle er ett av de siste prosjektene i den store utbyggingen.

Haslelinje - Gigantutbyggingen gjennomført i løpet av ti år

Estate har sett nærmere på utviklingen av Haslelinje.

Publisert

HVEM

Höegh Eiendom har vært en viktig del av utviklingsprosjektet HasleLinje helt siden den 100 mål store tomten ble kjøpt fra Arcus i 2007. AF Gruppen kom inn som medeier av næringsprosjektene og boligprosjektet «Krydderhagen» i 2012. «Vinslottet» (handel og bolig) ble utviklet sammen med Profier, som kom inn på eiersiden i 2015. Sammen har disse tre aktørene stått bak en viktig transformasjon i et område i vekst.

HVOR

HasleLinje er beliggende mellom de tre T-banestasjonene Hasle, Løren og Økern i Oslo øst. Arcus (tidl. Vinmonopolet) sitt hovedkontor og sentrallegg var beliggende på denne tomten i perioden 1973-2012.

SENTRALT

NÅR

Utbyggingen av det første næringsbygget startet i 2013, og når det siste næringsbygget nærmer seg ferdigstillelse innen utløpet av 2023, er transformasjonen av området gjennomført i løpet av 10 år.

HVA

Prosjektet omfatter 733 boliger og ca. 150.000 kvadratmeter med næring (eksklusive parkering).

• Karvesvingen 1 stod klar for Aller Media i 2015. Det danskeide mediekonsernet ønsket å eie bygget selv, noe Höegh Eiendom og AF Gruppen ikke motsatte seg.

• Samme år (2015) ble også Karvesvingen 3 ferdigstilt for overtakelse av blant annet Bymiljøetaten. Prosjektet var en milepæl for utbyggerne, ettersom etaten hadde flagget høye miljøambisjoner.

I utgangspunktet var det ikke noen selvfølge at Karvesvingen 3 skulle bli et BREEAM- NOR-EXCELLENT bygg. Det ble allikevel funnet gode løsninger av begge parter, som gjorde det mulig å realisere et bærekraftig prosjekt på vegne av miljøet og prosjektøkonomien.

• I 2016 flyttet COWI inn i Karvesvingen 2 på Hasle. Administrerende direktør i COWI på dette tidspunktet; Terje Bygland Nikolaisen, uttalte da at det nye hovedkontoret er langt mer enn ett av landets fremste miljøbygg: «For oss representerer det også fremtidens måter å arbeide på. Derfor er vi svært fornøyde med å overta et funksjonelt, fleksibelt og moderne bygg som vi kan vokse og utvikle oss i». Prosjektet ble oppført som passivhus med energiklasse A, og miljøklassifisert etter BREEAM-NOR-EXCELLENT standarden.

• I nabobygget, på adressen Bøkkerveien 5, flyttet Securitas inn i 2018. Selskapet leier ca. 9.600 av byggets totalareal på ca. 15.000 kvadratmeter. Administrerende direktør Martin Holmen i Securitas har tidligere uttalt at beliggenheten er perfekt: «Vårt utrykningsapparat i form av vektere og kjøretøy er stort, og da er beliggenhet alfa og omega. Hasle er sentrumsnært, likevel litt utenfor sentrumskjernen, slik at vi ikke trenger å belaste infrastruktur i sentrum mer enn nødvendig .»

SECURITAS-BYGGET.

• I januar 2017 ble det kjent at HasleLinje hadde inngått avtale med WANG Ung Oslo om oppføring og utleie av et nytt skolebygg på Hasle. Bygget skulle være en arena for læring og aktivitet for idrettselever på ungdomsskoletrinnet. Leieavtalen ble inngått for 20 år, og bygget var klart til skolestart høsten 2018.

• Samme år besluttet Atea å flytte sitt hovedkontor fra Bryn til Karvesvingen 5 på Hasle. Et nytt «Smartbygg» stod klar til innflytting i 2020. Deler av den tekniske infrastrukturen i prosjektet ble utviklet i nært samarbeid med Atea, som er en betydelig leverandør av kompetanse og komponenter til denne type teknologi.

KARVESVINGEN 5

• I 2018 undertegnet Nordic Choice Hotels en avtale med HasleLinje om leie av ca. 11.000 kvadratmeter for drift av konferansehotell i Karvesvingen 7. En begeistret Petter Stordalen uttalte da følgende:

«Dette er Byutvikling! Her har man tenkt større enn grå næringsbygg og et gatemiljø som stenger klokka fem. I stedet blir det boliger, restauranter, yrende liv, familier, venner og arbeid om hverandre. En ekstra bonus er Oslo sentrum rett nedi svingen. Dette området treffer spikeren på hodet når det gjelder hvordan folk vil jobbe og leve i dag. Derfor er vi her».

Quality Hotel Hasle Linie åpnet i august 2021.

• I tillegg til hotellet flytter også Nordic Entertainment Group Norway sin virksomhet til samme bygg. Med kjente merkenavn som bla. Viaplay, TV3 og P4, skal det nordiske mediekonsernet produsere både TV- og radiosendinger derfra. Treningssenteret STERK på ca. 1.700 kvadratmeter holder også til i samme bygg.

• Nylig mottok utbyggerne også rammetillatelse til å oppføre et kontorbygg i Haslevangen 18 med utadrettet virksomhet i første etasje. Dette blir et trebygg på ca. 3.000 kvadratmeter, som blir nytt hovedkontor for Redd Barna. HasleTre skal stå ferdig for innflytting i 2022.

• I tillegg til de nevnte prosjektene er det ett næringsbygg på ca. 36.000 kvadratmeter som gjenstår, med tentativ byggestart i 2021/2022.

• HasleLinje består også av «Krydderhagen» med 510 boliger i nybygg, samt 223 boliger i de rehabiliterte fabrikkbygget «Vinslottet». I sistnevnte prosjekt har leilighetene i 2. og 3. etasje fått stor takhøyde, som gir assosiasjoner til New York. Store deler av fabrikkbygningen har et kulturminnevern, som er ivaretatt gjennom samtaler med bla. Byantikvaren. I tillegg har prosjektet blitt tilført nye arealer med tre nye boligetasjer på toppen – flere av dem med takterrasser.

• I Vinslottets første etasje er det ca. 8.000 kvadratmeter med strøkstjenende handel og tjenester. Denne delen ble senere solgt til Norwegian Property.

SUKSESSFAKTORER

– Beliggenheten er veldig god, begynner administrerende direktør Eirik Thrygg i Höegh Eiendom når Estate Magasin spør hva som har vært suksessfaktorene for prosjektet.

– HasleLinje ligger midt mellom tre T-banestasjoner, og det gir et veldig godt utgangspunkt for både bolig og næring. I tillegg er tomten beliggende tett på Ringveien.

– Vi har dessuten lagt ekstra mye ressurser i planleggingen av både landskapsarkitektur og byggarkitektur. Boligprosjektet Krydderhagen ble nominert til Oslo bys arkitekturpris, og det er vi veldig stolte av, forteller han.

Thrygg viser også til Bygg 01 (Vinslottet), som tidligere rommet Vinmonopolets tappeanlegg.

VINSLOTTET:

– Det har blitt en svært vellykket konvertering, der vi tok vare på den gamle innmaten for å bevare historien, samtidig som vi fikk bygget nytt oppå. Vi hadde mange prøve- og feilerunder, og det var til slutt Kristin Jarmund Arkitekter som klarte å knekke koden sammen med oss. De gjorde en kjempejobb, skryter han.

Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid md Byantikvaren, Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Thrygg mener det også har vært en stor fordel at Höegh Eiendom med samarbeidspartnere har stått for utbygging av hele tomten.

EIRIK THRYGG.

– Dette har gitt oss muligheten til å utarbeide en helhetsplan, noe som i sin tur har vært med på å skape beliggenheten. I tillegg må vi hele tiden tenke på hvert eneste byggetrinn, slik at vi får det til å henge sammen på en god måte. Dette er ikke alltid like lett når det er flere aktører med ulik agenda og tidshorisont, sier han.

– Vi har også hatt et langvarig og godt samarbeid med AF Eiendom på 50/50-basis på boligprosjektet Krydderhagen samt alle næringsarealene. Det har vært en stor fordel. I tillegg har Profier gjort en kjempejobb med salgs- og prosjektledelse i Vinslottet.

– På 10 år har vi fått til det vi ønsket: En herlig symbiose av næring, bolig, handel, hotell, barnehage og ungdomsskoleskole, sier Thrygg.

UTFORDRINGER

Den gode beliggenheten var ikke like åpenbar for alle, da Höegh Eiendom i 2007 gikk inn i prosjektet. I starten var det en stor markedsføringsjobb som måtte gjøres for å sette området på kartet for potensielle interessenter. De var også bevisst på å få frem budskapet om den korte avstanden fra Oslo sentrum. Etter at det første bygget stod klart for Aller Media i 2015, som flyttet fra Oslo sentrum til Hasle, ble det straks enklere å få gjennomslag for budskapet.

– Det har også vært en spennende utfordring å finne det rette grepet for Bygg 01 (Vinslottet). Internt omtalte vi dette som «svart belte i eiendomsutvikling». Men der var det altså Kristin Jarmund som sammen med oss knakk koden, påpeker Eirik Thrygg.

Powered by Labrador CMS