Magasin

NYE PROSJEKTER: Anne Lene Söder og Pål Erik Kind i Signaturhagen Bolig har ferdigstilt prosjekter på Nøtterøy og Kongsberg og er i gang med nye prosjekter.

Eldrebølgen i boligmarkedet: Innendørs hage – et stort pluss for de eldre

Signaturhagen har spesialisert seg på å bygge boliger som tilrettelegger for et sosialt fellesskap i hyggelige helårstilgjengelige fellesfasiliteter.

Publisert Sist oppdatert

Konseptet er en sosial boform «der nabolaget blomstrer like rikt som den tropiske hagen som er hjertet i prosjektene». Selskapet har ferdigstilt prosjekter på Nøtterøy og Kongsberg, og tilbakemeldingene fra boligkjøperne er at de trives veldig godt. De får eierskap til fellesarealene, og opplever disse som en forlengelse av egen bolig.

Signaturhagen har et tilsvarende prosjekt under utvikling med Boligbyggelaget TOBB i Stjørdal, og har i tillegg fått BOB som samarbeidspartner i deres første prosjekt i Bergen.

Sosial delekultur

– Vi mener at fremtidens boligprosjekter må utformes med utgangspunkt i en sosial delekultur tilrettelagt for en aktiv livsstil, sier daglig leder Pål Erik Kind i Signaturhagen AS.

Han viser til at flere av Norges kommuner vil få økte kostnader og økt behov for investeringer i eldreomsorgen i forbindelse med at vi blir flere eldre.

– Eldre med god fysisk og psykisk helse klarer seg bedre på egenhånd. Å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lenger, vil være mer økonomisk bærekraftig. Gjennom å utforme prosjekter med attraktive fellesrom inne og ute, skapes grunnlaget for et sosialt fellesskap. I tillegg er det helt nødvendig å skape en kultur som bidrar til økt livskvalitet, sier han.

Ikke én homogen gruppe

Ifølge Kind har en av suksessfaktorene vært at Signaturhagen utformer prosjektene i samråd med de som skal bo der, slik at det skapes eierskap og godt grunnlag for kulturen i prosjektene. Han understreker at godt voksne og eldre er ikke én homogen gruppe, men kan ha svært ulike behov og interesser.

– En av de store fordelene med en sosial boform er nettopp å bygge opp under det at vi alle har ulike erfaringer og lidenskap uavhengig av alder og bakgrunn. Vår erfaring er at den gode sosiale delekulturen skapes i de mellommenneskelige uformelle møtene. Vi mener det derfor er viktig at prosjektene våre har kvaliteter som legger til rette for et nabolag der vi kan dele glede.

– Vi skal dele kunnskap. Vi skal dele engasjement, historier og ansvar. Vi skal hjelpe hverandre og sammen bygge et nabolag basert på likeverd. Vi må skape et sted hvor alle føler seg hjemme, uavhengig av alder, etnisitet og livssituasjon, sier han.

Helsetilbud

Hvordan kan helsetilbud inkorporeres i prosjektene?

– Her finnes det etter hvert mange gode digitale løsninger som kan koble beboere opp mot både det offentlige tjenestetilbudet og privat næringsliv. Det er viktig at det planlegges godt for dette tidlig i utformingen av prosjektene. Både i den fysiske utformingen av leiligheter tilrettelagt for å bo hjemme lenger, men også i utformingen av fellesarealer tilrettelagt for ulike helsetilbud. I våre prosjekter benyttes motstrømsbasseng, treningsfasiliteter og behandlingsrom aktivt av beboere både i egen regi, men også hvor private og offentlige tjenesteytere utfører behandling i disse arealene, svarer han.

Bidra ut til nabolagene

Kind sier det bare er fantasien som setter grenser for hva som kan inkluderes i prosjektene.

– Alle steder har ulike tilbud, og fremover må vi i større grad knytte prosjektene våre tettere opp mot de kvalitetene og tjenestene som finnes lokalt. Kanskje skapes det også grunnlag for nye tilbud gjennom etablering av prosjektene. Det kan være alt fra tilknytning opp mot den lokale turistforeningen eller kulturtilbud. Delesykler eller matleveranser hjem til beboere kan være andre eksempler.

MESSANIN: En innendørs hage kan utformes på mange måter – også med messanin

– Den viktigste erfaringen vi har gjort oss i Signaturhagen er hvordan prosjektene våre ikke bare egner seg for tilbud inn til prosjektet, men kanskje viktigere hvordan prosjektene bidrar ut til nabolagene. Gjennom kulturen og arealene vi bygger, ser vi at nabolaget inviteres inn. Det arrangeres konserter, vinsmaking og turer hvor naboer inviteres inn og nye bekjentskap skapes.

Fellesskap

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra eldre som har kjøpt bolig av dere?

– Våre beboere føler seg som en del av et fellesskap. De har opplevd å knytte nye vennskap i voksen alder, blitt mer aktive og fått økt livskvalitet. De kan selv velge når de ønsker å være sosiale eller trekke seg tilbake, og de føler at de har en betydningsfull rolle i felleskapet. De setter også pris på å ha fellesarealer som de ser på som sine egne hvor de kan invitere venner og familie hjem til seg, eller stå å skravle med naboen i hagen uavhengig av hvordan været er ute. Mange opplever mindre ensomhet og sier de også kjenner på en trygghet ved å ha gode naboer i nærheten om noe skulle endre seg i livssituasjonen.

Aktive hele året?

Innendørs hage er et stort pluss for de eldre?

– Definitivt. Vi mennesker er laget for å være ute i naturen, i bevegelse, i grønne omgivelser. Hele biologien vår er tilpasset livet ute. Likevel tilbringer vi 80 prosent av tiden innendørs. Vi bor i et land med en lang vinter hvor vi ferdes mindre ute om vinteren eller når været er dårlig. Den innvendige hagen er en møteplass som brukes aktivt hele året av unge som gamle. Spesielt hyggelig er det å se at mennesker som er dårlig til beins eller har funksjonsnedsettelse har fått et tilbud hvor de enkelt kan være sosiale i den innvendige hagen rett utenfor eget hjem selv når det er som mest isete ute.

Hvordan vil du selv bo og leve når du blir pensjonist?

– Jeg håper kunne å bo et sted hvor jeg kan være aktiv med gode venner, hvor vi sammen kan dele gode opplevelser og interesser. Å sitte inne i en temperert hage omringet av eksotiske planter en kald vinterdag, høres ikke helt feil ut, sier Kind.

Powered by Labrador CMS