Juss:

BAK FASADEN: Bygget var nymalt. Men håndverkernes arbeid var bortkastet og har gjort vondt verre, viser en fersk avgjørelse i Finansklagenemnda. Ill. foto

Må ut med erstatning etter å ha brukt feil maling på fasaden

- Alle fasadene har skade slik at alle bygningens fasader må rehabiliteres utvendig.

Publisert

- Bygget ble malt for ca 6‐8 år siden. Har hatt kontakt med megler, som kan bekrefte at alt så fint ut i 2018. I dag flasser, som sagt veggene VOLDSOMT. Sørveggen ser nærmest ut som en ruin! Vi har fått prisoverslag for utbedring av skadene, beregnet til kr. 450.000,‐. Bygget består av 3 leiligheter, (…).

Slik innledes en reklamasjon overfor et eierskifteselskap i august 2021, etter at kjøperen av en leilighet oppdaget uregelmessigheter på fasaden på leilighetsbygget. Kjøperen hadde overtatt selveierleiligheten i 2018. Kjøpesummen var 2,61 millioner kroner, og bygget i mur består av to andre leiligheter.

- Da vi kjøpte i 2018 var fasaden uten skader, og dette fremkommer også i tilstandsrapporten. Vi har hatt et firma som har vurdert skaden. De hevder at i tillegg til underliggende arbeid, er det også brukt feil type maling. Dette fører igjen til at fuktighet ikke har kommet ut, het det videre i klagen fra kjøperen.

Selgers eierskifteselskap nektet ansvar og saken havnet hos Finansklagenemnda. Her ble det gjennomgått takster fra bygningskyndige. Takstmannen har skrevet følgende i sin rapport:

- Skadeårsaken skyldes feil maling i overflatebehandlingen fra 2015. Undersøkelser viser at det er brukt en tett maling (ikke diffusjonsåpen) som hindrer uttørking av bakenforliggende murverk. Malingen er antageligvis en akrylbasert vannløselig maling med nærmest diffusjonstett overflate.

- Det antas at fukt i murverket har samlet seg mellom blokkene og malingssjiktet og at dette har ført til frostsprengning (mars 2021 var en svært kald måned). Det ytterste sjiktet har derav løsnet fra bakenforliggende konstruksjon og flasser av. Avflassingen er opplyst å være tiltagende på hele bygget.

Takstmannen har slått fast at skaden er av forskjellig omgang på byggets fasader, men alle fasadene har skade slik at alle bygningens fasader må rehabiliteres utvendig.

- En medvirkende årsak til fuktigheten kan være manglende diffusjonssperre innvendig, men det kan ikke undersøkes uten innvendige destruktive tiltak og det foreløpig ikke gjort. Hvis det var brukt diffusjonsåpen maling utvendig ville skade ikke ha oppstått, konkluderte takstmannen.

Takstmannen har videre slått fast at overflatebehandlingen på hele bygget må utføres på nytt. Arbeidene er skjønnsmessig vurdert til 580.000 kroner.

I en tilleggsuttalelse har takstmannen lagt til dette:

- Dersom overflatene i 2015 var utført i henhold til korrekt utførelse med korrekte produkter ville en kunne forvente vedlikeholdsintervaller hvert 10-15 år. Levetiden for selve fasaden ville være svært mye lengre med korrekt vedlikehold innenfor gitte vedlikeholdsintervaller.

Visste ikke hvem som hadde utført arbeidet

Selgerne var arvinger og hadde hadde aldri bebodd leiligheten. De visste ikke hvem som utførte arbeidene, eller når de ble utført.

Ifølge kjøper hadde megler under visningen opplyst at fasaden var nymalt. Men megleren slet med hukommelsen da kjøper senere konfronterte ham med dette:

- Hei, det kan jeg ikke huske. Mener du har fått salgsoppgave på saken. Har ikke gitt mer info enn det som fremkommer der, svarte megleren på e-post til kjøperen.

Finansklagenemnda har kommet til at det foreligger en mangel etter avhendingsloven.

- Nemnda legger særlig vekt på at fasaden var gitt TG 1 i tilstandsrapporten, og at bildene i salgsoppgaven gir inntrykk av at den var av nyere dato. Det vektlegges videre at feilen som er avdekket er helt upåregnelig – feil bruk av maling – og at mangelskravet er relativt høyt (kr 194 000/7,4 % av kjøpesummen).

- Endelig vises det til at gjenstående levetid for fasaden må anses betydelig, gitt at den feilaktige behandlingen fant sted i 2015 og kjøpet skjedde i 2018. Samlet sett finner nemnda derfor at det foreligger et åpenbart og utvilsomt forventningsavvik, og dermed en mangel etter avhl. § 3-9 andre punktum.

Når det gjelder prisavslaget, fastsettes dette til 170.000 kroner. Det tas her høyde for et mindre standardhevingsfradrag, samtidig som utgifter til sakkyndige også inkluderes i beløpet.

Powered by Labrador CMS