GOD SITUASJON: – Vi har fått mange spørsmål fra bransjen om hvordan saksbehandlingen går, og jeg kan med hånda på hjertet si at situasjonen er god, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.
GOD SITUASJON: – Vi har fått mange spørsmål fra bransjen om hvordan saksbehandlingen går, og jeg kan med hånda på hjertet si at situasjonen er god, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– Lovende produksjonstall fra PBE i Oslo

– Produksjonstallene for de to ukene i hjemmekontor fra ulike avdelinger er lovende når vi sammenligner med tilsvarende perioder i 2019 og 2018.

Publisert Sist oppdatert

Det sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo.

Siden fredag 13. mars har alle ansatte i PBE hatt hjemmekontor som følge av koronasituasjonen.

– Jeg ønsker først og fremst å fremheve våre flotte medarbeidere som står på og skaper resultater, til tross for at mange har barn og ungdom å ta vare på og følge opp ved siden av hjemmekontoret. Det forstår vi alle at er krevende, sier Kielland.

– Vi greier å holde produksjonen vår på tilnærmet normalt nivå selv om vi altså befinner oss i en unormal situasjon.

Les også: Skal bygge for en milliard i Regjeringskvartalet

Samlet sett produserer PBE omtrent like mange saker som sendt inn. Byggesaksporteføljen er imidlertid fortsatt en utfordring.

– Som vanlig forventer vi at antallet treukerssaker vil øke frem mot sommeren, sier hun.

Det har vært noen få utfordringer i den vanlige samhandlingen med brukerne.

– Heldigvis er det aller meste digitalisert, men det finnes noe materiale som kun finnes i arkivene hos oss. I forrige uke fikk vi også på plass gode verktøy for videomøter med brukerne.

– Vi forstår at bransjen er bekymret for situasjonen. Vi kan love at vi gjør vårt aller beste for å løse utfordringer og finne gode, alternative løsninger for kundene våre så lenge denne situasjonen varer, sier Kielland.

Hittil i år er det omtrent den samme inngangen av byggesaker som i fjor. Det er ingenting som tyder på en bråstopp, men hun påpeker at 2,5 uker er litt kort tid til å si noe om trendene. Derfor er de spent på fortsettelsen.

PBE har mottatt omtrent like mange søknader om rammetillatelse i år som i samme periode i fjor, men det kom litt færre bestillinger om oppstartsmøter i mars enn i januar og i februar.

– Det er foreløpig ikke grunnlag for å si at nedgangen i disse bestillingene for mars skyldes koronakrisen, fordi det er normalt variasjon fra måned til måned gjennom året ellers også, sier hun.

Foreløpig har etaten heller ingen indikasjoner som tyder på at store planprosjekter settes på vent.