STØRST: Landsorganisasjon er største aksjonær i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS med en eierandel på 30,1 prosent.
STØRST: Landsorganisasjon er største aksjonær i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS med en eierandel på 30,1 prosent.

LO-eide Oslo kongressenter får kontantstøtte

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS fikk utbetalt 433 655 kroner i støtte for mars.

Publisert Sist oppdatert

Skatteetatens innsynsportal viser at Oslo Kongressenter Folkets Hus AS er blant mottakerne av støtte gjennom kompensasjonsordningen. I mars i fjor hadde selskapet en omsetning på ca. 12,6 millioner kroner, mens faktisk omsetning i tilsvarende måned i år ble på ca. 7 millioner kroner.

Av innsynsportalen fremgår det også at samlede uunngåelige faste kostnader for perioden er på 1 375 474 kroner. Med en justeringsfaktor på 80 prosent genererte dette en støtte på 433 655 kroner for denne måneden.

Daglig leder Henning Stordal i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS sier til Estate Nyheter at den utbetalte kontantstøtten ikke dekker husleie, men andre faste kostnader.

– Vi får dekket veldig lite i forhold til det vi har taper. Det verste for oss, er at vi driver stort med konferanser. Når dørene stenger, forsvinner alle inntektene. Vi har også fått flere avbestillinger for høsten, fordi det er skapt stor frykt i det norske samfunnet. Det er veldig uheldig, sier Stordal.

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS har to forretningsområder; utleie og drift av fast eiendom til kontorer og næringsvirksomhet, samt drift av kongressenter med tilhørende restaurantvirksomhet.

– Selskapet har stabile leietakere, og kongressenteret har god drift, skrev styret i årsberetningen for 2018, da overskudd før skatt lød på 8,8 millioner kroner.

Les også: Thon Hotel Opera kan bli 15 etasjer

Folkets Hus med adresse Youngs gate 21 er hovedkvarteret til Landsorganisasjonen i Norge, men kongressenteret har som alle andre aktører i samme segment hatt store inntektstap etter nedstengingen av Norge.

Av den sist tilgjengelige årsrapporten fremgår det at Landsorganisasjonen er største aksjonær i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS med en eierandel på 30,1 prosent. På aksjonærlisten finner vi også Fellesforbundet, Sparebank 1 Østlandet, Oslo Bygningsarbeiderforening samt en rekke andre fagforeninger og -forbund.