REHAB-FOKUS: Siri Klokk (tv), Ingvild Lie-Nielsen og Amalie Storlie er en del av LINK Arkitekturs fagekspertise innenfor rehabilitering og ombruk.

LINK Arkitektur rigger seg for økt etterspørsel innenfor rehabilitering

LINK Arkitektur henter inn kapasiteter for å styrke fagekspertisen innenfor rehabilitering, ombruk og transformasjon.

Publisert

Det er blitt stadig mer fokus på rehabilitering av bygg i eiendomsbransjen, både for å opprettholde og for å øke verdien på eiendommene. Flere eiendomsbesittere etterspør ombruk og rehabilitering, og nå vil LINK Arkitektur styrke sin fagekspertise innenfor området for å møte den økte etterspørselen.

– Som arkitekter har vi en forpliktelse til å gå i bresjen for å bevare kulturarv og verdiene i eiendommene. Gjennom en sirkulær måte å se verden på, kan vi vise respekt for det bestående samtidig som vi tenker nytt og kreativt. Ambisjonen er å blåse nytt liv i utdaterte bygg gjennom bærekraftig arkitektur, forklarer Ingvild Lie-Nielsen i LINK Arkitektur.

LINKs nye rehabiliteringsteam jobber nært med den tverrfaglige kompetansen i hele selskapet om en felles satsning innen transformasjonsmarkedet.

• Ingvild Lie-Nielsen har 30 års erfaring med rehabilitering og restaurering av verneverdige bygninger. I tillegg til sin arkitektutdannelse fra AHO avslutter hun i disse dager sin andre mastergrad; Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv fra Aarhus.

• Siri Klokk har 20 års erfaring som praktiserende arkitekt innen restaurering og transformasjon. Hun studerer for tiden arkitekturvern i Oslo om bærekraft og gjenbruk av historiske bygg.

• Amalie Storli har Master i arkitektur med spesialisering i kulturarv, transformasjon og restaurering, og en bachelor med fordypning i bygningskunst, by og landskap.

Rehabiliteringsteamet jobber tett mot vernemyndigheten, og vi fungere som et nav i samarbeid med alle fagområdene og sikrer tverrfaglig engasjement og dialog på tvers av sektorer.

I nært samarbeid med byantikvar og offentlige myndigheter sikres god og riktig bevaring av verdier. Med en systematisk tilnærming skal strenge offentlige krav tilfredsstilles, og verdier skapes. Dette uten å gå på bekostning av byggets særpreg. Hensikten er å finne gode bærekraftige løsninger og styrke stedsidentitet.

Etterspørselen er økende både fra privat og offentlig hold. Oppdragene spenner fra omfattende transformasjonsprosjekter til kulturminnerådgivning, mulighetsstudier og planinitiativ for bygninger med vernestatus. Erfaringsbasen favner rehabilitering av eiendom med ombruk av bygningselementer, revitalisering av kulturmiljøer, universell utforming av historiske bygg og landemerker, og innpass av nye bygg i historiske omgivelser.

– Vi opplever økende interesse for transformasjon. Mange ønsker å endre kontekst for byer eller bygninger. Mye av det gamle har god kvalitet. Det skal bevares, tilpasses og fylles med nytt liv. Å omforme eksisterende bebyggelse og områder til bedre utnyttelse og nye funksjoner er godt for både miljø og lommebok. Å gi gamle bygninger et løft og fylle dem med nytt innhold er både faglig utfordrende, meningsfullt og kostnadseffektivt, forklarer Ingvild Lie-Nielsen.

Powered by Labrador CMS