OPPELVELSER: Planen er mange år gammel, nå vil utviklerne møte kommunen.

Ny opplevelsespark kan gi 3,2 milliarder i ringvirkninger

Og visstnok er det stor interesse blant investorer i Sandefjord.

Publisert

I over 20 år har Kurt Allan Sand i Sandefjord jobbet med en idé om å bygge en opplevelsespark i hjembyen. Prosjektet som er kalt Norges svar på Disneyland av lokalavisen, er nå knadd så mye at utviklingsselskapet Lillebyparken har sendt inn et planinitiativ med tanke på oppstartsmøte med kommunen.

Prosjektet som er tenkt bygd ved E18 fem kilometer vest av Sandefjord sentrum, kan komme til å legge beslag på 620 mål.

Prislappen kan bli så høy som fire milliarder kroner fordelt på flere investeringstrinn.

– Området foreslås regulert til fritids- og turistformål, med underformål temapark. I tillegg vil formål for hotell, messeområde og parkeringsplasser reguleres inn, skriver plankonsulent Henning Larsen AS blant annet.

Hele året rundt

Planen viser at Lillebyparken skal være en helårs opplevelsespark med blant annet badeland (utendørs og innendørs), vikingland, barnas bondegård, butikker, restauranter, spillarena samt berg-og-dalbane.

– Prosjektet kan skape store samfunnsgevinster i form 350 årsverk i parken og av to milliarder kroner i ringvirkninger, ca. 800 årsverk, og 1,158 milliarder kroner i direkte omsetning i parken. Lillebyparken vil kunne sidestilles med de største fornøyelsesparkene i Norden og blir en unik, helårlig opplevelsespark som bygger på kjente norske figurer og kultur, påpeker utviklerne.

De mener parken vil få et omfattende kultur- og underholdningstilbud, og vil være vertskap for messer, kongresser og events i privat- og bedriftsmarkedet.

– Tradisjonelt har familieparker i Norge blitt utviklet i ulike faser, ved at nye attraksjoner og arealutvidelser har blitt opparbeidet over tid. Det unike ved Lillebyparken er at det utarbeides en helhetlig plan for hele arealet og alle attraksjonene på en gang. På denne måten kan parken vurderes som en helhet, og de nødvendige grepene for å ivareta alle viktige forhold sees på under ett. Slik sørger planprosessen for å utvikle en robust og gjennomarbeidet helhetsplan, noe som skaper en forutsigbarhet for kommunen og regionen, understreker plankonsulenten.

Sentral beliggenhet

Fra planområdet tar det et kvarter å kjøre til Torp flyplass, ca. 1,5 time til Oslo, og 10 minutter til både Sandefjord og Larvik. Det gir et potensielt kundegrunnlag på 1,6 millioner innbyggere innen halvannen times kjøretur. Dessuten har Larvik og Sandefjord fergeforbindelse med Danmark og Sverige.

Utviklerne ser for seg 1,3 millioner besøkende hvert år - og summen av alt dette interessante for investorer.

– Det jobbes med å hente kapital til første fase frem til vedtatt reguleringsplan. Det har nylig vært avholdt et møte med ca. 20 fortrinnsvis lokale investorer. Tilbakemeldingene og investeringsviljen er over all forventning - og flere har sagt ja til å bli med i første fase. Det er planlagt møter med andre investorer i nær framtid. Frem til tomta er ferdig regulert, vil investorene fortrinnsvis være lokale. Det er større risiko å investere i tiltak som ikke er regulert, men disse lokale investorene har et sterkt ønske om at parken realiseres. Når reguleringsplanen er vedtatt, vil nasjonale og internasjonale aktører kobles på, både investorer og andre type samarbeidspartnere. Lillebyparken er et produkt som er lettere å selge inn til ikke-lokale investorer når det foreligger en ferdig plan som innebærer en redusert risiko, poengterer utviklerne blant annet.

Målet deres er å skape en hyggelig og spennende fornøyelsespark. Selve bebyggelsen ønskes variert utformet med hovedsakelig 2-3 etasjer, men med innslag av enkelte høyere bygg. Installasjoner knyttet løyper, tårn og badeland er utenom dette, der høyden vil bli en del av prosessen videre.

Powered by Labrador CMS