MODERAT FALL: Analysesjef Haakon Ødegaard og hans team ser moderat leieprisfall.
MODERAT FALL: Analysesjef Haakon Ødegaard og hans team ser moderat leieprisfall.

Leieprisfall på 5 til 10 prosent

Malling & Co spår leieprisfall på mellom 5 og 10 prosent de neste 12 månedene. Men nedgangen blir ikke langvarig.

Publisert Sist oppdatert

Det er i den ferske markedsrapporten for sommeren 2020 at Malling & Cos adm. direktør Anders Berggren skriver om koronaviruset Covid-19s innvirkning på eiendomsmarkedet. Eiendomsaksjene har falt kraftig på børsen, samtidig som flere investorer har opplevd at eiendommer er blitt solgt med rabatter. Den økte risikopremien fra investorene har blitt etterfulgt av mer kostbar kreditt og høyere risikpremier fra banker.

«Til tross for kraftige rentekutt fra Norges Bank, var det ikke nok til å stanse en fullstendig stopp i transaksjonsmarkedet i mars og april. Markedet tar seg nå gradvis opp igjen, etter hvert som risiko blir mer oversiktlig og samfunnet åpner seg opp igjen, dog er det hovedsakelig i off market-området», skriver Berggren.

Han forventer at både husleieinntektene og kontantstrømmene til eiendomsselskapene blir påvirket av Covid-19, og den umiddelbare effekten er økt ledighet og lavere leiepriser. Samtidig er kontormarkedet i det sentrale Oslo solid sammenlignet med tidligere perioders nedgang i leiepriser.

«Det er begrenset nytt tilbud i sentrale Oslo og de svake økonomiske utsiktene kan skremme bort nye utviklingsprosjekter som er under planlegging. Vi tror leienedturen blir relativt kort og mild denne gangen for kontormarkedet i Oslo», skriver Berggren.

Om kontormarkedet i Oslo skriver Malling & Co at det er en leievekst som har gått i revers. Den forventede endringen i sysselsetting for 2020 er negativ, noe som vil påvirke kontoretterspørselen negativt. Samtidig ser Malling & Cos analytikere økt sysselsetting igjen fra 2021 og fremover. Det forventes begrenset nybyggaktivitet i tiden fremover, blant annet fordi det var bekreftet få nybygg i forkant av Covid-19. Til tross for høye byggevolum i 2020, er mesteteparten av det ledige arealet allerede innbakt i ledighetstallene. Malling & Co venter at negativ etterspørselsutvikling vil bidra til økt ledighet i 2020 og 2021.

De neste 12 månedene ser Malling & Co for seg leieprisfall på mellom 5 og 10 prosent, med et snitt i Stor-Oslo på minus 6 prosent. Mindre sentrale kontorområder som Asker og Fornebu, samt områder med høy ledighet som Økern, Bryn-Helsfyr og Nydalen Sandaker spås et prisfall på 10 prosent. Men næringsmegleren tror på en gjennomsnittlig endring på 0 prosent de neste 36 månedene, med minus 6 prosent for de samme svake områdene.