Aktuelt:

8 ÅR: Oslo Universitetssykehus har fått rammetillatelse til å oppføre et tidsbegrenset helikopterlandingsplass for SAR Queen AW101 redningshelikopter.
8 ÅR: Oslo Universitetssykehus har fått rammetillatelse til å oppføre et tidsbegrenset helikopterlandingsplass for SAR Queen AW101 redningshelikopter.

Legeforeningen OUS klager på landingsplass for helikopter på Rikshospitalet

- På Rikshospitalet er ny landingsplass planlagt svært nær nyfødtintensiv, noe som medfører stor risiko for en svært sårbar pasientgruppe, skriver foretakstillitsvalgte i Legeforeningen OUS en e-post til Plan-og bygningsetaten.

Publisert

I oktober fikk Oslo Universitetssykehus rammetillatelse til å oppføre et tidsbegrenset helikopterlandingsplass for SAR Queen AW101 redningshelikopter. Tiltaket innebærer helikopterlandingsplass med tilhørende trapp- og heistårn tilknyttet Rikshospitalet i påvente av at den nye statlige reguleringsplanen ferdigstilles i 2030.

Det er antatt tre landinger i måneden med den nevnte helikoptertypen. All øvrig helikoptertrafikk til sykehuset skal fortsette å lande på den eksisterende helikopterlandingsplassen.

Rammetillatelsen gjelder i 8 år.

Nå har foretakstillitsvalgte i Legeforeningen OUS sendt en klage på vedtaket. I en e-post til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver de at de i sin rolle har god kjennskap til saken og en klar interesse av å få et vedtak i tråd med planer som foreligger for bruk av redningshelikopter og ambulansehelikopter.

- Vi mener opplysninger fra tiltakshaver inneholder faktiske feil i forhold til planlagt bruk når det gjelder landingsfrekvens for AW101 SAR Queen og landing av øvrige helikoptre fra Statens luftambulanse, heter det i e-posten.

De understreker at saken er kompleks i forhold aktiviteten som berøres og til aktører involvert. 


De tillitsvalgte påpeker også at ny landingsplass på Rikshospitalet er planlagt svært nær nyfødtintensiv, «noe som medfører stor risiko for en svært sårbar pasientgruppe».

- Det er videre en rekke beboere i området og brukere av turveier og skog i nærheten som berøres i vesentlig grad av tiltaket. Landingsfrekvens med AW101 (>200) og bruk av plattform til landing av helikoptre fra Statens luftambulanse (>500 per år) er vesentlig i forhold til vurdering av støyforhold og risiko, skriver de.

- Det må derfor gjøres nye støyberegninger og risikoanalyser som er i overenstemmelse med faktisk planlagt bruk av ny helikopterplattform. Vedtak må oppheves og tiltakshaver må søke på nytt om bygging av helikopterplattform med nødvendig korrekt dokumentasjon, krever de tillitsvalgte i e-posten til PBE.

Powered by Labrador CMS