NY HUB: Tiltakshaver mener at eiendommen kan bli en fantastisk ny «Hub» for byområdet, som ligger i randsonen av Grunerløkka og ut mot Akerselva.
NY HUB: Tiltakshaver mener at eiendommen kan bli en fantastisk ny «Hub» for byområdet, som ligger i randsonen av Grunerløkka og ut mot Akerselva.

Kutter volum i Ragde-prosjekt etter tilbakemeldinger fra PBE

Ragde Eiendom skal legge hovedkontoret til Sannergata 2, og ønsker samtidig å revitalisere og utvikle eiendommen.

I januar skrev Estate Nyheter at Kristin Jarmund Arkitekter ­– på vegne av Ragde Eiendom – hadde bedt om forhåndskonferanse byggesak for Sannergata 2. Eksisterende bebyggelse stod ferdig i 2002, og har inntil nylig vært benyttet som NAVs hovedkvarter i Oslo. Det meste av NAVs virksomhet er nå flyttet ut, og de siste leieforholdene vil avsluttes i første del av 2023.

Ragde Eiendom skal legge hovedkontoret dit, og ønsker samtidig å revitalisere og utvikle eiendommen.

Etter forhåndskonferansen og tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten (PBE) har arkitektselskapet justert prosjektet. Blant annet er høyder på både vestre og østre tilbygg mot Sannergata redusert. I tillegg er utvidelse av lavblokken mot vest vesentlig redusert med 12 meter fra forslag vist
i forhåndskonferansen.

– På overordnet nivå mener vi denne utvidelsen falle godt inn i mønsteret for den gradvise avtrappingen av bebyggelsen videre nordover, skriver Kristin Jarmund Arkitekter i redegjørelsen til PBE.

– I tillegg er uttrykket for lavblokken arkitektonisk bearbeidet og beriket i sammenheng med øvrig fasadebearbeiding.

Det er foretatt en trafikkanalyse og utarbeidet en landskapsplan som viser
hvordan gående kan bevege seg tryggere i området rundt lavblokken, samtidig som plassbehovene for biltrafikk og varelevering etc., ivaretas. Dette ved at bearbeidinger på bakkeplanet differensierer gående og biltrafikk på en tydeligere måte enn i dag.

Området ved Mølleparken brukes i dag til parkering og vareleveranse, og har noe utflytende karakter. Arkitektselskapet tror at å la lavblokken «lande» på bakkeplan som vist, vil medføre en bedre og ryddigere inndeling av soner i dette området.

I det reviderte forslaget har arkitektselskapet også bearbeidet fasader for å i større grad underbygge byggets originale volum.

Forslaget omfatter også en paviljong for å aktivisere svingen ned mot Akerselva. PBE er positiv til dette, mener er opptatt av at paviljongen ikke opptrer som en barriere for bevegelsen langs Sannergata.

Paviljongen er nå endret, og foreslått utformet med en tydelig egenidentitet, relatert til situasjonen og terrenget knyttet til landskapsrommet langs Akerselva.

– Den vil utgjøre en aktiviserende berikelse til området og vandringen langs elva, og også utgjøre en trygghetsskapende faktor på kvelds- og nattestid, heter det i redegjørelsen.

Powered by Labrador CMS