FOLKETOMT: Pandemien førte til stengte kjøpesentre og folketomme gater, nå er bransjen på bedringens vei.
FOLKETOMT: Pandemien førte til stengte kjøpesentre og folketomme gater, nå er bransjen på bedringens vei.

Kundene i Norge kom tilbake etter korona

Olav Thon Gruppen hadde en positiv finansiell utvikling i første halvår. Resultat før skattekostnad ble 2,5 milliarder kroner.

Publisert

Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 1,7 milliarder kroner ifølge en pressemelding i forbindelse med halvårsrapporten for 2021.

– På tross av at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av koronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021. Resultatet før skatter og verdiendringer viser at vi har kommet veldig godt gjennom pandemien, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Næring og boliger

Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt i første halvår med et rekordhøyt salgsvolum i markedet for næringseiendom. Ved halvårsskiftet eide og forvaltet konsernet 89 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 10 i Sverige. I porteføljen inngår både Norges sju største kjøpesentre, og ett av Sveriges tre største.

Butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre ble 24,7 milliarder kroner – opp 3 % fra samme periode i fjor.

I Sverige falt butikkomsetningen med 32 % til 2,8 milliarder svenske kroner i første halvår.

- I Norge påvirkes butikkomsetningen i første halvår av at mange butikker i sentrene var stengt i deler av kvartalet, mens omsetningen i Sverige påvirkes av at grensen i praksis var stengt for norske kunder i det meste av halvåret. Alt i alt viser tallene at kundene kom tilbake til de norske kjøpesentrene da de fikk lov til å åpne igjen, sier Sperre.

Konsernet har ferdigstilt flere boligprosjekter og det ble overlevert boliger med en salgsverdi på 481 millioner kroner.

Hoteller

Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 12.370 gjesterom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt i 1. halvår som følge av korona. Driftsinntektene ble derfor redusert med 30 % sammenlignet med første halvår i 2020, en periode som hadde litt over to måneder med normal drift før pandemiens utbrudd.

- Driftsoptimalisering og kostnadsbesparende tiltak bidro til å dempe resultatnedgangen, heter det.

I første halvår ble det investert en milliard kroner i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt. Blant annet åpnet det nye hotellet Thon Hotel Svolvær i Lofoten, og Thon Hotel Ålesund med 175 rom ble rehabilitert og gjenåpnet.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og Thon Hotel Snø med 300 gjesterom på Lørenskog.

Solid finansiell posisjon

• Konsernets egenkapital har økt til over 61 milliarder kroner og eiendomsporteføljen har en markedsverdi på 104 milliarder kroner.

• Kontantstrøm fra driften var 1,7 milliarder kroner og likviditetsreserven var 10 milliarder kroner.

Fremtidsutsikter

– Veksten i norsk økonomi forventes å øke utover høsten i takt med nedtrappingen av koronatiltakene. Når etterspørselen etter hotellrom og konferanselokaler øker, forventes det at hotellvirksomheten vil kunne styrke lønnsomheten igjen. Olav Thon Gruppen har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, avslutter Sperre.

Powered by Labrador CMS