UTFORDRING: Høyres James Stove Lorentzen er leder av Byutviklingsutvalget og kommer med en utfordring til OBOS-sjef Daniel K. Siraj.
UTFORDRING: Høyres James Stove Lorentzen er leder av Byutviklingsutvalget og kommer med en utfordring til OBOS-sjef Daniel K. Siraj.

Kronikk: OBOS bør bygge boliger i sentrum

Jeg utfordrer Daniel Kjørberg Siraj til å endre planene for det som er i dag OBOS’ hovedkvarter; transformér til boliger. Oslo Høyre ønsker flere boliger i sentrum. Området rundt det nye Regjeringskvartalet trenger liv, også på kvelden. Hammersborg er ideelt plassert for flere boliger.

Publisert Sist oppdatert

Kvalitetene i nettopp Hammersborg for bolig er mange. Først og fremst vil det rundt Oboseiendommen skje nye kvaliteter i alle himmelretninger. Torggata er blitt en av Oslos mest vellykkede gater. Oslo kommune har fått priser for oppgraderingen av Wilses gate og Deichmans gate. Elvebakken videregående og Møllergata skole er noe av det beste Oslo har på oppvekst. Og kulturtilbudene står i kø, først ut var Vega scene/kino som åpnet i 2018. Planene for «Det gamle biblioteket» har allerede med midlertidige arrangementer vist seg å spille på lag med nabolaget, og hvis OBOS’ eiendom er origo er det enten eksisterende kvaliteter eller nye kvaliteter (som er finansiert opp) i alle retninger fra tomten innen 200 meter.

Området fra eiendommen til både Vulkan og Vår frelser er noe av det mest innholdsrike denne byen har å by på og området er særlig tilrettelagt for gange, sykkel og kollektiv. Ellen de Vibes overordnede tanker fra 2000-tallet på styrket forbindelse fra Tullin til Vaterland rulles de neste årene ut i praksis, og det er kort vei å gå til t-banen, Norges største knutepunkt og den svært interessante Brenneriveien.

Siden 2019 har det gått svært dårlig for Siraj i Oslo når det kommer til hans tall på boligbyggingen i Norges mest spennende boligmarked. I 2019 regulerte Obos et tresifret antall boliger, i 2020 bare 55 og i fjor kom tallet på null. Nå har OBOS sjansen til å fremme et boligprosjekt på historisk grunn.

Grunnen til at Obos ikke får til regulering i Oslo kan være todelt. Obos ønsker kun store prosjekter og jobber ikke med byreperasjon eller boligprosjekter under 50 boliger. Det andre er at Oslo kommune har en kraftig forsinkelse fra Plan- og bygningsetaten som har doblet saksbehandlingstiden de siste fem årene.

I desember 2020 kom det en nyhet fra Hammersborg. Obos skal utvikle høykvalitets kontorlokaler på hele 40 000 kvadratmeter mellom Kristparken og den nye Regjeringsparken. Jeg utfordrer Siraj til å sette sammen er sterkt team av eksperter på konvertering av kontor til boliger til å tegne om sitt hovedkontor for de neste hundre år til et nytt boligkonsept.

Jeg registrerer at arkitektkontorer deler vår visjon om flere boliger i sentrum, spesielt i Kvadraturen. Grape Architects har jobbet med dette siden 2019, og har sine ideer i sin visjon «Oslo 100 000». Det konkluderes med at det er mulig å bygge flere boliger i Oslo sentrum -men ingen er så gjennomførbare å få til som OBOS’ eiendom på Hammersborg. Jeg representerer Høyre, men jeg kan tenke meg at flere partier i Oslo bystyre vil ønske at OBOS under Sirajs ledelse utvikler boliger på Hammersborg.

40.000 kvadratmeter med boliger der hvor Oslo er på sitt beste fremstår som en god løsning for OBOS medlemmer. Oslo som by ønsker flere sentrumsbeboere, og ikke minst vil OBOS for første gang på lenge få regulert et stort antall boliger på historisk grunn med fantastiske kvaliteter.

Powered by Labrador CMS