TAR TIL MOTMÆLE: Carl Erik Krefting tar til motmæle mot slakten av R8 Property. Foto: OHF.
TAR TIL MOTMÆLE: Carl Erik Krefting tar til motmæle mot slakten av R8 Property. Foto: OHF.

Krefting reagerer på slakt av R8

– I dette tilfelle syns jeg ikke Finansavisen har gjort en så grundig jobb som de pleier å gjøre, sier Krefting

Publisert Sist oppdatert

«Selger luftslott til 2 milliarder», skrev Finansavisen lørdag om R8 Property i en knusende artikkel som hevder at selskapets verdier er grovt overvurdert. Carl Erik Krefting, eier av Carucel Eiendom, som er en av investorene i R8 Property, reagerer på artikkelen og synes den bommer på et par vesentlige forhold.

– Før vi gikk inn i R8, gjorde vi en grundig due dilligence (DD). Vi var der nede og gikk igjennom selskapet, sier Krefting.

Et av forholdene han trekker frem, er at Finansavisen ser på de rapporterte leieinntektene når de skal regne seg frem til den reelle underliggende yielden, som hevdes å være altfor lav.

– Artikkelforfatteren har ikke tatt med alle leiekontraktene som er inngått, hvor leietaker ennå ikke har flyttet inn. Du kan ikke regne yield ut ifra de løpende leiene og ikke ta med verdien av utleide lokaler som er under bygging eller rehabilitering. Det gir et misvisende utrykk for de underliggende verdiene, fremhever han

Krefting forteller også at han fikk en telefon fra Finansavisen før artikkelen ble trykket, og hvor han uttalte seg om saken. De valgte å ikke benytte seg av informasjonen i den gjeldene artikkelen. Men han understreker at det selvfølgelig er opp til journalisten.

– R8 er et utviklingsselskap

Christina Sundby, CFO i Carucel Eiendom, gikk igjennom selskapene til R8 før investeringen.

– Selskapet har flere store prosjekter der de reelle verdiene ikke reflekteres i balansen, sier hun.

Sundby viser blant annet til at NAVs 10-årskontrakt ikke er med og at Power House Telemark ferdigstilles først i juni 2020, men at bygget allerede er 93 prosent utleid. Sundby mener også at fremstillingen av markedet i Grenland er vel pessimistisk.

– Porsgrunn- og Skiensområdet står foran en spennende utvikling og R8 er godt posisjonert for denne. For eksempel har Google kjøpt en tomt på omtrent 2.000 mål i Skien for mulig utvikling av et fremtidig datasenter. Dette vil kunne dra med seg masse aktivitet, konstaterer Sundby.

Krefting understreker videre at R8 er et utviklingsselskap, og trekker frem yield-eksempelet fra artikkelen, som han mener er helt feil.

– Journalisten har skrevet at hvis du bruker en yield på 7 prosent og 20 prosent eierkostnad, er ikke egenkapitalen til stede. Men hvis du bruker yield på 7 prosent og 20 prosent eierkostnad på de fleste norske eiendomsselskaper, ville mange hatt store problemer med egenkapitalen. Dette henger ikke på greip.

– Selv i Skien/Porsgrunn-området, hvis du har lange kontrakter med NAV og andre solide leietakere, opererer du ikke med yield 7, sier han litt oppgitt og mener at 20 prosent eierkostnad er for høyt når eiendommene er ferdig utviklet.

– Som sagt gjorde vi en grundig DD før vi gikk inn. Etter det har R8 klart å gjennomføre det de på forhånd sa de skulle gjøre. Dette gjelder inngåelse av gode langsiktige leiekontrakter, det gjelder byggene vi har nevnt og kjøpesenteret, Arkaden, der R8 har gjort en kjempejobb. De har økt leieinntektene dramatisk. Emil har dessuten fått inn blant andre O´Learys som per dags dato meg bekjent er den restauranten som går best i hele Skien, og trekker masse folk til Arkaden, sier han.

Han nevner også at R8 nylig har kjøpt en tom eiendom i Oslo og hvor de umiddelbart fikk leid ut hele bygget.

– Dette var en eiendom som har stått tom lenge og ingen har klart å gjøre noe med den. Gang på gang, viser Emil at han klarer å gjennomføre det han sier, konstaterer Krefting.

– Går ikke inn uten et grundig forarbeid

– Brødrene Jensen, George Emil Aubert og vi går ikke inn i en investering uten å gjøre et grundig forarbeid. Det fremstår ganske klart for meg at det som står i artikkelen er bygget på en misforståelse av fakta. Jeg er nokså overrasket over hvordan dette ble slått opp i avisen, når de ikke har gjort en grundigere jobb enn det det er fra journalistens side, avslutter han.

– Det er et grovt overtramp mot meg

Estate Nyheter har vært i kontakt med Ola Larsen, daglig leder i Q4 Næringsmegling, som sier at hans sitater er blitt misbrukt i Finansavisens fremstilling. I dag har han sendt en mail til Finansavisen hvor han skriver følgende: «Jeg viser til deres hovedoppslag på lørdag om R8, og hvor jeg uttaler meg om det lokale markedet i Grenland. Jeg ble for cirka en uke side ringt opp av dere journalist Kristin Vindammer og spurt om en generell uttalelse om eiendomsmarkedet i Grenland. Jeg trodde da at dette var en vanlig henvendelse fra en avis som ønsket en oppdatering på markedet. Jeg ble ikke orientert om at dette skulle brukes i noen annen sammenheng.

Jeg må si jeg ble ganske sjokkert da jeg leste artikkelen om R8 på lørdag og så at mitt intervju var spredt ut over den store artikkelen, og puttet inn der det passet for å underbygge hovedbudskapet i artikkelen. Dette synes jeg er meget kritikkverdig. I artikkelen ser det ut som om jeg er blitt forelagt deres påstander om R8 sine verdivurderinger, og svarer på dette. Når en generell markedskommentar blir brukt på konkrete objekter, så kan det bli veldig feil. Det har det i høyeste grad blitt her. En normal eiendom i Grenland har en pris på cirka 15 millioner, og retter seg hovedsakelig mot det lokale markedet.  Jeg kjenner de fleste av R8 sine eiendommer, og jeg vet at mange av disse byggene har kvaliteter og leietakere som forsvarer en meget skarp prising, og også prising som kan være betydelig over en generell lokal markedsprising. R8 har mange solide selskaper i sin leieportefølje som gjør at disse eiendommene er meget attraktive salgsobjekter på nasjonalt nivå. R8 har de fire siste årene hatt de mest fornøyde leietakerne i Norge. Dette medfører at leietakersammensetningen er robust, og at det ikke er stor sannsynlighet for å miste leietakere ved reforhandlinger.

Til slutt vil jeg si at jeg synes det er et grovt overtramp mot meg, når dere drar meg inn i en slik sak, uten at jeg har fått mulighet til å ta stilling til om jeg skulle bidra. Om dette er i henhold til god presseskikk synes jeg du selv skal få vurdere», skriver Ola Larsen i brevet til Finansavisen.