SVART: 2020 ble et marerittår for Peter Stordalens hotellkjede og mørket fortsetter med full styrke i år.
SVART: 2020 ble et marerittår for Peter Stordalens hotellkjede og mørket fortsetter med full styrke i år.

Koronamarerittet ga 5 milliarder mindre i omsetning

Det er svarte natta for Petter Stordalens hotellkjede.

Publisert

2020 ble et marerittår for Nordic Choice Hotels etter et massivt fall i inntekter – ifølge en pressemelding fikk kjeden redusert omsetningen med 5,1 milliarder kroner fra 2019.

Driftsresultatet (EBITDA) i 2020 endte på minus 1.028 millioner kroner, mot 1.041 millioner i 2019. Dette er tall etter at støtten fra de nordiske kompensasjonsordningene er regnet med.

Resultatet før skatt (EBT) i 2020 ble minus 1.931 millioner kroner, mot 417 millioner i 2019. I resultatet inngår også januar og februar 2020, som var gode måneder omsetningsmessig.

– I januar og februar 2020 leverte vi rekordgode resultater i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi gikk også inn i 2020 med 30 hotellprosjekter i pipeline, og en plan om å ansette 45.000 mennesker de neste fem årene, sier konsernsjef Torgeir Silseth.

Så slo korona knock på det meste og Stordalen måtte stenge mye av virksomheten fordi gjestene uteble.

– Vi har for eksempel tidvis hatt kun tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har holdt stengt gjennom hele pandemien, påpeker Silseth som har sett store konsekvenser for selskapet:

– Vi har måttet permittere og si opp nærmere 8000 mennesker i Norden, og mistet en stor del av kompetansen vår. De som fortsatt er permittert er de vi trenger når vi kommer tilbake til normalen igjen, poengterer han.

De nordiske landene har hatt ulike støtteordninger for bedrifter. I Norge mottok selskapet om lag 300 millioner i kompensasjon i 2020, som utgjør ca. 13 % av driftskostnadene. Det øvrige tapet er dekket inn av lån og oppsparte midler.

– Kompensasjonen fra myndighetene har vært viktig for oss. Vi hadde aldri klart å redde så mange arbeidsplasser og så store deler av selskapet, var det ikke for kompensasjonspakkene og det faktum at vi gikk inn i krisen med en sunn økonomi og likviditet, sier Silseth.

Marerittet har imidlertid fortsatt med full styrke i 2021 og resulterer i et meget svakt første kvartal. 2020-tallene er ikke å anse som endelige før de vedtas i juni 2021.