VERDIBASERT: Tempel Ridder Ordenen er – ifølge hjemmesiden – et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.
VERDIBASERT: Tempel Ridder Ordenen er – ifølge hjemmesiden – et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.

Konkursgjenganger nestleder i Tempelridderordenen

I kjølvannet av oslomannen ligger det en rekke konkurser og tvangsavviklinger. Samtidig er han nestleder i styret i St. Hallvard Av Tempel Ridder Ordenen, hvor menn samles for å arbeide i det godes tjeneste og for et høyere etisk mål.

Publisert Sist oppdatert

– Personen har drevet som konkursgjenganger i en årrekke. Det typiske for konkursene er overtredelser av bokføringsloven og regnskapsloven. Paulsen tar ut midler fra selskap hvor han sitter i ledelsen, i samme perioder hvor selskapet ikke er i stand til å betjene ordinær gjeld. Unnlatt bokføring gjør det ressurskrevende å avdekke uttakene, heter det i sluttinnberetning til Oslo byfogdembete for konkursboet til Geir Anders Paulsen i april 2018.

Gjorde ikke opp for seg

Gjennom flere artikler har Estate Nyheter satt søkelyset på hvordan Paulsen og den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes har vært involvert i aksjeselskaper, som har fått budaksept på to bygårder i Oslo. Disse selskapene har aldri gjort opp for seg.

Les også: Bonum ført bak lyset i Bygdøy allé

Paulsen var blant annet personen som tok kontakt med Bonum med forespørsel om selskapet ville selge Bygården Bygdøy allé 14. Da de angivelige kjøperne ikke klarte å bla opp de avtalte 66 millionene for eiendommen, ble bygården lagt ut til dekningssalg.

Gjennom en falsk melding til Brønnøysundregistrene ble imidlertid styret i Bygdøy Alle 14 AS byttet ut. Gjennom dette selskapet tok den fiktive styrelederen opp et lån på 500 000 kroner i Santander Consumer Bank.

Feilslått eiendomsprosjekt

I forbindelse med konkursen forklarte Paulsen at han er utdannet fotograf og bedriftsøkonom. Han har videre opplyst at han i 2002-2003 gikk inn i et eiendomsprosjekt i Sverige. Eiendomsprosjektet skal ha endt med personlig konkurs ca. 2004.

– Etter den forrige personlige konkursen har Paulsen påtatt seg verv i ledelsen av selskaper med svak betalingsevne, heter det i sluttinnberetningen.

Les også: Så lett er det å svindle et aksjeselskap

På tross av at enkeltpersonforetaket Geir A. Paulsen Consulting ble slettet i MVA-registeret med virkning fra 01.01.2016 har Paulsen sendt ut fakturaer fra enkeltmannsforetaket med MVA også i 2016 og 2017. Skatteetaten ble varslet om forholdene.

Konkurser i fleng

I den nevnte sluttinnberetningen for konkursboet til Geir Anders Paulsen ble det påpekt at han har vært involvert i følgende konkurser:

– Snekker og Vedlikehold AS: Paulsen var daglig leder. Han kjøpte alle aksjene i selskapet for kr. 1, etter at det var ute av stand til å betjene gjelden. I sluttinnberetningen kom bostyret til at det forelå overtredelse av regnskapsloven.

– Travelnet Ski Reisebyrå AS: Daglig leder og styremedlem. «Foreløpig innberetning oversendt til påtalemyndigheten for vurdering i forhold til pakkereiseloven.»

– Startup Arena AS: Styreleder. «I foreløpig innberetning av 10.08.17 har bostyrer påpekt manglende regnskapsføring og unnlatt oppbudsbegjæring.»

– Joma Service AS: Daglig leder og styreleder. Tvangsoppløst grunnet manglende innsendelse av årsregnskap for 2015. I sluttinnberetningen av 26.01.18 er det vist til overtredelse av regnskapsloven som er politianmeldt. «Bostyret har dessuten underrettet skattemyndighetene om overtredelse av ligningsloven.»

– Annæus Schjødt & Co AS: Styremedlem. Selskapet drev kombinert advokat- og eiendomsmeglervirksomhet. Paulsen foresto fakturering og administrative tjenester mv. Selskapet ble meldt tvangsoppløst 01.11.17 grunnet manglende innlevering av årsregnskap for 2015.

– Odin AS: Daglig leder og styreleder. Tvangsoppløsning grunnet manglende innlevering av årsregnskap for 2015.

– Graving og Transport AS: Daglig leder og styremedlem.

– Bygdøy Invest AS (Tidligere Magnum Auto AS): Daglig leder og styreleder.

– Debet Collection AS: Daglig leder.

Verdibasert orden

Paulsens track record i næringslivet står i skarp kontrast til idealene som oppgis på hjemmesiden til Tempel Ridder Ordenen, hvor Paulsen er nestleder i styret.

Les også: – Håpløs situasjon for dem som blir svindlet 

Der fremgår det at ordenen er et «inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling». Ordenens mål er å «samle menn for å arbeide i det godes tjeneste – for familiens, samfunnets og eget beste». Ordenen vil videre støtte sine medlemmer «til å utvikle sin egen karakter».

– Tempel Ridder Ordenen vil i sin krets samle menn med etiske og sosiale interesser til et broderskap grunnlagt på kjærlighet, trofasthet, ansvar og pliktfølelse. Ordenen legger ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse oppfatning, men forutsetter interesse for ideelt arbeid og et ønske om å arbeide for et høyere etisk mål, heter det på ordenens hjemmeside.

DETTE ER SAKEN

– Fredag den13. desember skrev Estate Nyheter at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes var sentral da et lite aksjeselskap ville kjøpe Bygdøy allé 14 av eiendomsutvikleren Bonum.

– Selskapet bladde aldri opp de avtalte 66 millionene, og senere ble det sendt en falsk melding til Brønnøysundregistrene om at styret i eierselskapet Bygdøy Alle 14 AS skulle skiftes ut.

– Etter at Estate Nyheter avdekket hvor lett det er å svindle et aksjeselskap, skal Næringsdepartementet se på dagens rutiner i Brønnøysundregistrene.

– Bygdøy allé 14 er ikke den eneste bygården som Sturle Ingemann Sandnes angivelig skulle være med å kjøpe. I fjor i år strandet også kjøpet av Parkveien 73 i Vika fordi kjøperen – Ødegaard Snekkerverksted AS – ble slått konkurs.

Powered by Labrador CMS