DIALOG: Eiendomsbransjen vil ha mer dialog om kommunaplanen.

Kommuneplanen: OMA samler til rundebordsmøte

Det var høyt engasjement da bransjeforeningen OMA arrangerte det første rundebordsmøtet om kommuneplanens arealdel.

Publisert Sist oppdatert

Rett før valget slo OMA medlemmer alarm om kommuneplanens arealdel. 

– Vi vil miste 5.000 planlagte boliger, var budskapet til politikerne samtidig som det kom klare oppfordringer til å endre forslagene til kommuneplanen. 

Nå samler OMA representanter fra bransjen og PBE til en rekke rundebordsmøter. Det første rundebordsmøtet ble avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Haavind. Temaet var en overordnet diskusjon om byform og utnyttelse, stedsutvikling, bokvalitet og områder for utvikling, der diskusjonene særlig knyttet seg til hvordan bestemmelsene skulle forstås og anvendes i praksis. 

– Temamøtene ledes av Henrik Taubøll (Haavind), Maren Bjerkeng (ARE) og Ida Hjeltnes (OMA) under OMAs ressursgruppe for kommuneplan. Det er svært spennende å ha disse møtene, hvor vi får samlet nøkkelpersoner i norsk byutvikling til tematiske diskusjoner om viktige temaer. Med disse temavise seasene tilrettelegges det for en god dialog mellom ulike aktører som alle ønsker at KPA skal bli et best mulig verktøy i byutviklingen. Det er nyttig for alle partner å diskutere kompliserte bestemmelser om plankrav, kvaliteter og utnyttelse i ulike områder, sier Henrik Taubøll, som leder av OMAs ressursgruppe for kommuneplan. 

Han mener nytteverdien av disse møtene kommer frem ved at dialogen endres og man får en bedre tone i debatten.

– Det er jo enklere å få til en god dialog når man sitter sammen rundt et bord og sammen ønsker å jobbe sammen med problemstillingene. Her må vi også berømme PBE som vil delta på dette “nye” forumet og deltar med åpent diskusjoner. Det skaper tillitt og gjør at vi kan jobbe bedre sammen i fremtiden, sier Taubøll. 

Målet for de temavise rundebordsmøtene er å få belyst ulik forståelse og tilnærming til temaene og bestemmelsene som foreslås i utkast til ny KPA. Og at de deltakende, om man representerer kommunen eller bransjen har blitt litt klokere, og kan ta med seg noe nevenyttig i det videre arbeidet med planen. 

DIALOG: OMA håper det gir effekt når ressurspersoner med spisskompetanse diskuterer.

Maren Bjerkeng har sammen med Taubøll vært engasjert i KPAs betydning for byutviklingen i mange år. 

 – I OMA sitt arbeide har vi vært opptatt av å få til en bred og faglig basert dialog, og formatet på møtene ser ut til å fungere godt for å få til nettopp dette. Diskusjoner rundt blant annet forståelse av kvalitet og hvordan man leser planens konsekvenser har vært veldig nyttig å få luftet og diskutert. Et sentralt punkt blir hvordan planen kan virke som et positivt insentiv for bedre byutvikling. Noe av målsetningen vår er å bidra til at planen blir et så godt verktøy som mulig for alle som skal bruke den, sier Bjerkeng. 

Etter endte temaseanser gjennom høsten vil OMA komme med et samlet høringsinnspill til ny KPA. 

 OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes må innrømme at hun var spent på om dette formatet ville fungere. Men det gjorde det så absolutt. 

– Det å sette personer med høy spisskompetanse sammen fra både PBE, utviklere, arkitekter med flere gir effekt, og vil forhåpentligvis styrke den endelige planen i siste ende. Nå ser vi frem til de neste temaseanse med stor iver, avslutter hun.

 

Powered by Labrador CMS