UNDERSØKELSER: Det gjøres nå undersøkelser for å finne ut hvor store asbestskadene i Myntgata 2 er.
UNDERSØKELSER: Det gjøres nå undersøkelser for å finne ut hvor store asbestskadene i Myntgata 2 er.

Kommunen kjøpte bygg med asbest

Det er funnet asbest i Myntgata 2, som Oslo kommune kjøpte for 338,2 millioner kroner.

Publisert

Det var en kjent sak at Myntgata 2 var i særdeles dårlig forfatning da Oslo kommune bladde opp for eiendommen da Skifte solgte på vegne av Forsvarsbygg. Verditaksten på 338,2 millioner kroner ble fastsatt ut fra forutsetningen om best mulig kommersiell utnyttelse av eiendommen, det vil si en kombinasjon av boliger, handel og hotell. Oslo kommune benyttet forkjøpsretten, og det har vært snakk om å bygge skole der.

Les også: Kommunen kjøper Myntgata 2

Nå viser det seg at det er funnet asbest i eiendommen. I et brev til Eiendoms- og byutviklingsetaten skriver eiendomsavdelingen i Kulturetaten at Norconsult har tatt prøver av veggene i fjerde etasje for å se på murpuss, og at de da kom over plater som inneholder asbest. «Dere hadde en gjennomgang av bygget før vi overtok, ble ikke dette avdekket da? Og hvorfor har ikke vi fått informasjon om dette tidligere», spør eiendomsavdelingen i Kulturetaten.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) svarte at de hadde en gjennomgang av ventilasjonsanlegget, elektroniske installasjoner og VVS. Det ble derimot ikke foretatt noen miljøkartlegging av bygningen. «Asbest har vært et vanlig bygningsmateriale fra rundt 1920 og frem til midten av 80 tallet. I bygninger av tilsvarende alder og med rehabiliteringshistorikken som her er det nokså vanlig å finne asbest visse steder i bygningen. EBY har ikke vært kjent med at det er asbest på eiendommen utover der hvor det er skiltet eller markert på annen måte på det aktuelle stedet. Dersom det skal utføres vedlikeholdsarbeid på steder hvor det kan være asbest er det viktig at dere tar en risikovurdering av dette», svarer EBY.

– Vi venter nå på en rapport fra Undervisningsbygg. Det er eventuelt enkelte steder i fjerde etasje som har asbest. Det er vanskelig å si noe sikkert før vi har fått en rapport, men vi har informert leietakerne om forholdet og at det ikke skal gjøres noe med vegger og tak, sier kommunikasjonsrådgiver Alv Hågård Gustavsen i Kulturetaten til Estate Nyheter.

Hvorfor blir de offentlige byggene Deichmanske og Nationalmuseet så grå? Se debatten mellom Farge-Dagny og Venstres Hallstein Bjercke på Estate Play.