FOKUS: NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen mener den nye regjeringen bør fokusere på grønn omstilling og boligetablering.
FOKUS: NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen mener den nye regjeringen bør fokusere på grønn omstilling og boligetablering.

Kommer med klare råd til Støre

NBBLs adm. direktør Bård Folke Fredriksen har to klare råd og forventninger til Jonas Gahr Støres nye regjering.

Publisert Sist oppdatert

NBBL-direktøren ser ingen tegn til en ambisiøs boligpolitikk i den avtroppende regjeringens budsjettforslag for 2022. Men Bård Folke Fredriksen har ser likevel lyspunkter.

–Regjeringens endringer i skattereglene vil kunne øke andelen leie til eie-enheter i boligselskaper fra 15 til 30 prosent. Regjeringen følger opp unntaket for elavgift for bruk av egenprodusert solstrøm i borettslag og sameier. Bostøtten økes, samtidig som det satses på trygghetsboliger i distriktene, også i borettslag. Dette er fire saker NBBL har jobbet for i lang tid, sier Folke Fredriksen.

Han mener det nå blir opp til Jonas Gahr Støre å innfri i boligpolitikken.

– I tillegg til å prioritere økt boligbygging, håper NBBL at Støre-regjeringen innfører startlån for unge og øker støtten til energisparing i husholdningene, noe den borgerlige regjeringen ikke har funnet plass til, sier Folke Fredriksen.

Norske Boligbyggelag mener den påtroppende regjeringen bør fokusere på to boligpolitiske fanesaker:

1) Grønn omstilling

* Det er et stort urealisert grønt potensiale i boligmassen. Sammen med 20 andre organisasjoner har NBBL bedt om økt støtte til energisparing i husholdningene med minst 1 milliard kroner gjennom Enova, med spissede støtteordninger mot borettslag og sameier. Husholdningene betaler i dag inn langt mer enn hva de får igjen av Enova.

* Regjeringen bør innføre en nasjonal støtteordning til ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, sameier og garasjelag.

2) Boligetablering.

* Høy boligprisvekst gjør det stadig vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. Antall leietagere har økt med 90.000 de siste fem årene, det betyr at andelen som eier egen bolig har falt med et helt prosentpoeng. Utfordringene på boligmarkedet får negative økonomiske og sosiale konsekvenser. For å hjelpe de unge i en krevende situasjon, bør Støre-regjeringen gjeninnføre startlån også til unge boligkjøpere med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital.

* Spareramme og -beløp i BSU-ordningen bør økes og sees i sammenheng med egenkapitalkravet på 15 prosent.

* Det må etableres bedre rammebetingelser for boligetablerermodeller, som «Leie-til-eie», «Deleie» og «Bostart», inkludert finansiering fra Husbanken.

Powered by Labrador CMS