DOMINERENDE: I brevet til PBE påpeker Riksantikvaren at foreslåtte tårn blir for dominerende.

Riksantikvaren går i mot gigantplan ved Oslo S

Ifølge Riksantikvaren er planen for gamle Postens breventer i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser.

Publisert Sist oppdatert

I mars i fjor ble det kjent at KLP Eiendom ikke lenger vil rive det gamle Postens brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14B i Oslo sentrum. Selskapet kom frem til at det er svært lite bærekraftig å rive en så enorm konstruksjon. I stedet vil KLP Eiendom at det eksisterende bygget blir en grunnmur i utviklingsprosjektet som inneholder to høyhus.

Prosjektet består av to bygningskropper på en felles base. Basen (lavblokka) er 2 transformasjon av det eksisterende bygget Postens brevsenter. Høyhuset (kontor) kan bygges opp til kote +132,5. Høyhuset (hotell) kan bygges opp til kote +79,0.

Maksimalt tillatt bruksareal er oppgitt til 85.000 kvadratmeter. Minimum 15.000 kvadratmeter av arealet skal brukes til hotellvirksomhet, og minimum 50 prosent av arealet i første skal benyttes til publikumsrettet virksomhet. Øverste etasje i kontorbygget skal benyttes til undervisning, kultur- og / eller kulturrelaterte formål som er av allmenhetens interesse.

I desember konkluderte Plan- og bygningsetaten (PBE) med at de anbefaler ett høyhus istedenfor to. Etaten mener at foreslått utnyttelse, høyder og utforming av foreslåtte høyhusene tilsidesetter hensynet til byens landskap og kulturhistoriske verdier.

Siste vending i saken er at Riksantikvaren nå har reist innsigelse til planforslaget.

– Høyhus opp til 128 meter på toppen av Postens tidligere brevsenter vil være i vesentlig konflikt med den fremtredende plasseringen av nasjonale kulturminner i hovedstadens bylandskap, uttaler Riksantikvaren.

Begrunnelsen for innsigelsen er at forslaget vil ha «vesentlig negativ virkning for en rekke viktige, nasjonale kulturminner som Akershus festning, middelalderbyen, Slottet og Domkirken».

– Dette er svært viktige kulturminner som er med på å definere Oslo som hovedstad, fastslår Riksantikvaren.

I brevet til PBE påpeker Riksantikvaren at foreslåtte tårn blir dominerende i forhold til Akershus festning, og danner en sammenhengende vegg, sammen med det eksisterende Postgirobygget.

Powered by Labrador CMS