TIL BEHANDLING: Oslo Horisont-prosjektet skal nå inn til Plan- og Bygningsetaten før det går videre til Rådhuset for endelig politisk behandling. Nordic Office of Architecture / CF Møller Architects / Rodeo Arkitekter

Riksantikvaren åpner for KLPs høyhus ved Oslo S

KLP Eiendom har nå fått grønt lys fra Riksantikvaren for høyhusprosjektet Oslo Horisont ved Oslo S.

Publisert Sist oppdatert

Det planlagte høyhuset Oslo Horisont, som tidligere huset Postens Brevsenter, hadde opprinnelig en foreslått høyde på 128 meter. Men Riksantikvaren fremmet innsigelse da prosjektet var på høring tidligere i år. Nå har KLP kommet med et revidert prosjekt med et hovedvolum på 116,5 meter, noe som er i samme høydelandskap som nye regulerte Oslo Plaza. Det blir samtidig et tilbaketrukket volum på toppen opp til 120 meter. Riksantikvaren har informert at de ikke lenger vil fremme innsigelse mot det nye planforslaget.

– Vi har hatt en veldig god og konstruktiv dialog med Riksantikvaren. Prosjektet er slanket betydelig og høydene redusert, både for basen, hotellet og for høyhuset. Vi er da under grensen til den nye høyhusstrategien på 125 meter, men det er totaliteten vi er opptatt av, at dette både blir et bra prosjekt for Oslo og et økonomisk bærekraftig prosjekt for KLP. Der er vi nå, sier utviklingsdirektør i KLP Eskild Rolstad.

Han vil også berømme Riksantikvaren for en god og forutsigbar prosess.

– Det er godt å få stadfestet at prosjektet med sine volum og høyder nå er faglig akseptabelt, selv om de nok kunne ønske seg et lavere bygg. Nå vil det høyeste punktet ligge helt inntil Oslo S mot nord og markere knutepunktet i bybildet. Derfra trappes det ned til byen rundt. Det tenker vi samsvarer godt med tankene i den nye høyhusstrategien, sier Rolstad.

Prosjektet Oslo Horisont har store miljøambisjoner. KLP vil gjenbruke det gamle brevsenteret og plassere et hotell og kontorbygg over. På bakkeplan blir fasaden åpnet opp med butikker og restauranter og en helt ny inngang til Oslo S fra nord og Schweigaards gate. Oppå det gamle brevsenteret kommer det en grønn park, i basen Nordens største sykkelanlegg og helt på toppen – Allemannsrettens Hus i samarbeid med Norsk Friluftsliv og Syklistenes landsforbund. Oslo Horisont blir startskuddet på en transformasjon av det som i dag er et av Oslos tristeste områder.

Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo arkitekter, leder arbeidet i arkitektgruppen som også består av Nordic Office of Architecture og C.F. Møller architects. Han er godt fornøyd med Riksantikvarens tilbakemelding.

– Vi har virkelig gått i sømmene for å tilpasse oss Riksantikvarens tilbakemeldinger og da er det flott at også de mener at prosjektet sitter godt i byen. Vi har også lyttet til andre stemmer i høringen og har flyttet oppstigningen til det grønne taklandskapet fra vest til østsiden som gir et spennende byrom og forbindelse i møte med en fremtidig åpning av Akerselva, sier Sunde.

Det bearbeidede prosjektet skal nå inn til Plan- og Bygningsetaten før det går videre til Rådhuset for endelig politisk behandling.

– Det gamle brevsenteret ved Oslo S har stått tomt i over 10 år og Schweigaardsgate er fremdeles et lite trivelig sted i sentrum, så vi håper å kunne komme i gang så raskt som mulig, avslutter Eskild Rolstad.

Powered by Labrador CMS