Bolig:

URBAN MØTEPLASS: Prosjektet skal danne en attraktiv ramme rundt en urban møteplass, og tilby uteoppholdsrom med variert aktivitet og gode solforhold.

KLP Eiendom skal bygge 165 leiligheter sentralt i Oslo

Prosjektet har fokus på bymessig utvikling, grønn mobilitet og utadrettet virksomhet med aktive fasader mot gaten.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av KLP Eiendom har Arcasa Arkitekter sendt søknad om rammetillatelse for Pilestredet 75 C, ikke langt unna Bislett stadion. Tiltaket forholder seg til detaljreguleringen som ble vedtatt i desember 2020, og består av boliger i fra 2-10 etasjer samt underetasje med parkering, boder, sykkelparkering, tekniske rom etc.

– Et lukket sentrumshjørne på Bislett / Majorstua transformeres til en ny og attraktiv del av byen. Et bymessig løft og styrking av miljø- og nabolagskvaliteter i tråd med kommunens strategi om bærekraftig by- og boligutvikling. Prosjektets løsninger skal på en god måte prioritere og balansere bærekraftdimensjoner som sosiale forhold, klima / miljø og økonomi, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Prosjektet vil få Breeam-sertifisering, og skal ha fokus på bymessig utvikling, grønn mobilitet og utadrettet virksomhet med aktive fasader mot gaten. Dette skal legge grunnlaget for å utvikle Sporveisgata som en attraktiv tverrforbindelse mellom strøksgatene Thereses gate og Bogstadveien.

– Konseptet skaper sammenheng i bystrukturen, og frembringer næringsgrunnlag som gjør ferdsel til fots og på sykkel interessant og hensiktsmessig for byboere i et større omland. P75 danner en attraktiv ramme rundt en urban møteplass, og tilbyr uteoppholdsrom med variert aktivitet og gode solforhold.

Skjermede private takterrasser og barnehagens tilgjengelige lekearealer skal forsterke disse kvalitetene.

– Hjerte i prosjektet er det indre gårdsrommet, som består av tre private soner for beboerne og et allment tilgjengelig gatetun med utadrettet virksomhet, og vil sammen med den lave, verneverdige bebyggelsen skape et fint indre miljø preget av tidsdybde og en god, menneskelig skala. Her blir det interessant å bevege og oppholde seg for beboere og allmenheten, uansett alder, mener Arcasa Arkitekter.

Prosjektet rommer 165 leiligheter, som «ligger med gode sol- og utsynforhold mot et voluminøst gårdsrom med god avstand til omkringliggende bygg».

Powered by Labrador CMS