INNORDNER SEG: Ifølge redegjørelsen innordner tiltaket seg dominerende byggehøyder i området.
INNORDNER SEG: Ifølge redegjørelsen innordner tiltaket seg dominerende byggehøyder i området.

Kontroversielt prosjekt på Frogner – Pål Georg Gundersen prøver på nytt

Det kom en storm av naboprotester mot prosjektet. Nå er volumet kuttet.

Publisert

Estate Nyheter har flere ganger omtalt prosjektet i Oscars gate 86 på Frogner i Oslo, hvor Pål Georg Gundersen-selskapet Merkantilbygg ønsket å oppføre en bygning med 12 leiligheter og et serveringslokale. Prosjektet bestod av en ny bygning mot Oscars gate. På bakre del av tomten ligger en bygård oppført på Byantikvarens gule liste.

Det kom en storm av naboprotester mot prosjektet, som ble rammesøkt i 2020.

Nå har Cook Haffner Architecture Platform sendt inn en ny søknad for eiendommen. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at de sammen med tiltakshaver har utarbeidet et nytt forslag, hvor nabomerknader og tilbakemeldinger fra etaten er hensyntatt.

– Bygget som er tegnet, har 7 boenheter for små husholdninger. Boligene består typisk av en kombinert kjøkken/stue-løsning, soverom og bad, og tilsvarer en studioleilighet. Samtlige enheter vurderes som gode kompaktboliger over 32 kvadratmeter, 6 boenheter er på 32-42 kvm, og 1 er over 50 kvm, og har bod, heter det i redegjørelsen.

Arkitektselskapet viser til at Frogner bydel ikke faller inn under Oslo kommunes leilighetsnorm, som forbyr bygging av nye ettromsleiligheter og boliger på under 40 kvm, men er i henhold til forslag til endring av normen.

– I en bydel dominert av store, gamle leiligheter, mener vi disse nye leilighetene vil kunne appellere til førstegangsetablerere så vel som mer modne innbyggere, og slik bidra til å supplere boligtilbudet og variasjonen i området.

Ifølge redegjørelsen innordner tiltaket seg dominerende byggehøyder i området, og er samlet sett lavere enn eksisterende bebyggelse på adressen.

– Prosjektet utnytter et hittil ubrukt utbyggingspotensial på eiendommen. Den nye boligbebyggelsen vil få tilnærmelsesvis samme kotehøyde på første boligplan som eksisterende uteområde og boligbygg - dvs. et plan opp fra gaten, skriver Cook Haffner Architecture Platform.

Også til det nye forslaget er det kommet protester fra naboer.

Powered by Labrador CMS