STRÅLENDE: – Dette er jo helt strålende. Det er godt å høre at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken. Foto: Tore Årdal
STRÅLENDE: – Dette er jo helt strålende. Det er godt å høre at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken. Foto: Tore Årdal

Klaget på krav til sommerservering – nå snur PBE

Oslo Handelsstands Forening ba byråden gripe inn for å gjøre det mulig med sommerservering langs Karl Johans gate. Nå gir Plan- og bygningsetaten likevel tillatelse for inneværende år.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Strøksforeningen Studenterlunden sendte Egg Arkitekter i februar inn søknad om etablering av midlertidig, sesongbasert uteservering i Karl Johans gate mellom Universitetsgata og Rosenkrantz gate. Tiltaket er avhengig av midlertidig dispensasjon fra bruksformål «offentlig trafikkområde» til «servering», samt midlertidig stengning av Karl Johans gate for gjennomfartstrafikk. Søknaden gjelder for 2020 og 2021.

Negativ til plassering

I et brev til arkitektselskapet datert 27. april anbefaler Plan- og bygningsetaten (PBE) at tiltaket omprosjekteres ved å endre plassering av uteservering.

– Uteserveringen har blitt omsøkt som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder i flere år, og kan ikke lenger bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak. Dette innebærer blant annet at kravene til tiltakets visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets omgivelser må gjøres gjeldende på lik linje som permanente tiltak, skriver etaten.

PBE påpeker at de i forrige tillatelse har «vært veldig tydelige på at vi i utgangspunktet er negative til plassering av uteservering på den nordlige delen av Karl Johans gate». I tillegg bør områdereguleringen for gater og byrom i sentrum være førende for plassering og utforming av tiltaket i 2020.

– Vi har forståelse for at dere ønsker å få på plass uteserveringen så fort som mulig. Vi mener likevel at vi i vårt vedtak i 2019 var tydelige på at vi ikke ønsket at uteserveringen skulle bli plassert slik dere nå har søkt om. Vi var videre tydelige på at vi ønsket tiltaket plassert på søndre fortau, og at den nye områdereguleringen burde bli førende for fremtidig plassering, skriver etaten.

Les også: LO-eide Oslo kongressenter får kontantstøtte

Svært store tap

– Med de kravene PBE viser til, lar det seg i praksis ikke gjøre med sommerservering. Derfor ber vi byråden gripe inn. Er det noe vi trenger i Oslo nå, er det at alle har det bra. Dette er ikke tiden for å ri noen prinsipielle hester, sier Jon Anders Henriksen, direktør næringspolitikk I Oslo Handelsstands Forening (OHF) til Estate Nyheter.

Han har sendt et brev til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, hvor han viser til at dette blir en meget spesiell sommer. Der påpeker Henriksen også at næringslivet som retter seg mot kunder og gjester i Oslo, har lidt svært store tap som følge av pandemien.

– Dette er en tid det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. OHF vil deretter bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover, skriver Henriksen i brevet.

– En meget spesiell sommer

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i PBE sier at serveringen burde foregå på den andre siden av Karl Johans gate, mot Spikersuppa «for å ivareta Karl Johans særpreg som Norges hovedgate».

– Over flere år har vi fått søknader om uteserveringen som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder. Vår tilbakemelding til Strøksforeningen Studenterlunden denne gangen er at tillatelsen til sommerservering ikke lenger kan bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak, sier Kielland, og fortsetter:

– Vi ser imidlertid, som OHF, at sommeren 2020 vil være en meget spesiell sommer i Oslo, og at en gjenåpning av Oslos uteplasser og torg vil trekke mennesker tilbake til Oslos gater. Derfor vil vi ut fra situasjonen gi Strøksforeningen Studenterlunden beskjed om at den midlertidige tillatelsen til sommerservering langs Karl Johans gate forlenges for sommeren 2020.

De må så tidlig som mulig sende inn en søknad for sommeren 2021.

– Dette er jo helt strålende nyheter. Det er godt å høre at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken.

Powered by Labrador CMS