VOKSER: I Hvervenmoen Næringspark åpnet selskapets nyeste handelsbygg i februar, med XXL som førstemann inn.
VOKSER: I Hvervenmoen Næringspark åpnet selskapets nyeste handelsbygg i februar, med XXL som førstemann inn.

Kjøpte eiendom for over 700 mill i fjor

Da 2020 gikk over i historien satt selskapet på 434.000 kvadratmeter fordelt på 230 eiendommer. Leieinntektene endte på nærmere 650 millioner kroner.

Publisert

AKA på Hønefoss er store på drift og forvaltning av egne handelsnæringseiendommer, og har som resten av bransjen lagt bak seg et annerledes år. Men det har også vært lærerikt, skal vi tro den nyansatte administrerende direktøren Jane K. Gravbråten som oppsummerer fjoråret på selskapets nettside.

- Drift og forvaltning gikk som normalt til 12. mars. Perioden som fulgte, ble preget av å ivareta ansatte og leietakere i en krevende tid. Alle våre leietakere har vært berørt av pandemien, men likevel i langt mindre grad enn mange andre virksomheter, sier hun blant annet.

Om lag 80 prosent av selskapets leieinntekter kommer fra aktører i dagligvareaktører. Totalt opplevde særlig den bransjen ekstraordinær omsetningsvekst. AKA oppnådde i tillegg solide resultater som reflekterer både lønnsomme eiendomstransaksjoner og effektiv forvaltning av porteføljen.

- Vi investerte for over 700 millioner kroner i nye eiendommer i fjor. Antallet er uendret fra forrige årsskifte, men porteføljen har likevel vokst med nesten 20.000 kvadratmeter i areal og 42 millioner kroner i årlig leieinntekt, påpeker Gravbråten.

Dessuten solgte de 13 eiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på over 400 millioner kroner. Samtidig med aktivt kjøp, salg og nybygging, er selskapet genuint interessert i sin egen region rundt Hønefoss.

- Vi engasjerer oss i Ringeriksbanen og nye E16, og har store planer for å bidra til å styrke Hønefoss som en handelshovedstad i regionen. Ambisjonen om fortsatt vekst i eiendomsporteføljen står ved lag og vi sikter på å gjennomføre flere eiendomstransaksjoner i år, poengterer direktøren.

Powered by Labrador CMS