SATSER: Styreleder Ole Petter Bjørseth (tv) i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning går inn i Tidx Förvaltning. Her flankert av Mattias Antonsson (tv) og Fredrik Rudfeldt.

Kjeldsberg med svensk partnerskap innenfor eiendomsforvaltning

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har kjøpt 34 prosent av aksjene i den svenske eiendomsforvalteren Tidx Förvaltning.

Publisert

 Dermed tar Kjeldsberg Eiendomsforvaltning et viktig skritt inn i å utvide forvaltnings- og driftsporteføljen i Norden.

– Vi skal vokse i det nordiske markedet, og gi våre kunder et komplett tilbud av tjenester innen eiendomsforvaltning der de har sine eiendomsporteføljer. Videre utvikling for våre forretningsområder innen bærekraft, energi og miljø er også en viktig del av partnerskapet, sier styreleder Ole Petter Bjørseth, styreleder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning.

Tidx Förvaltning AB har hovedtyngden av sin forvaltning og drift av nærings- og boligeiendom i Gøteborgregionen. Selskapet forvalter omtrent 600.000 kvadratmeter næringseiendom og 1.500 leiligheter. I regnskapsåret 2022/2023 oppnådde selskapet, som har 32 ansatte, en omsetning på 40 millioner svenske kroner.

– Vi har brukt god tid på denne prosessen, og blitt godt kjent med TidX Förvaltning AB. Vi deler synet på eiendomsbransjens muligheter og utfordringer, og har et felles og sterkt ambisjonsnivå for videre vekst og utvikling av selskapet. At vi begge også er opptatt av et langsiktig og bærekraftig perspektiv, legger et godt grunnlag for samarbeid. Kjeldsberg er et solid og ansvarlig norsk selskap med lange tradisjoner og et godt omdømme, og vi er opptatt av å utvikle partnerskap med de rette menneskene og med solide merkevarer. Dette har vi funnet i Tidx Förvaltning AB, sier Ole Petter Bjørseth.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning er et 100 prosent eid datterselskap av R. Kjeldsberg AS. De siste årene har selskapet etablert seg som en ledende forvalter av bolig- og næringseiendom med et helhetlig perspektiv på eiendomsforvaltning. Selskapet tilbyr tjenester innenfor bolig- og næringseiendom over hele Norge. Omsetningen i 2022 var på ca. 250 millioner kroner. Selskapet har 90 ansatte.

Powered by Labrador CMS