Juss:

OM BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER: Manglende kjennskap til gjeldende lovregler kan lede til etterfølgende krav som reduserer utviklers forventede fortjeneste i prosjektet, skriver f.v. advokatfullmektig Mathias Anglevik Erlien, advokatfullmektig Ellen Merli, senioradvokat Ola Rundfloen, partner Line Ravlo-Losvik og partner Magnus L. Lutnæs, alle DLA Piper.
OM BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER: Manglende kjennskap til gjeldende lovregler kan lede til etterfølgende krav som reduserer utviklers forventede fortjeneste i prosjektet, skriver f.v. advokatfullmektig Mathias Anglevik Erlien, advokatfullmektig Ellen Merli, senioradvokat Ola Rundfloen, partner Line Ravlo-Losvik og partner Magnus L. Lutnæs, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 40 – Salg til forbruker (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler salg av bolig til forbruker, herunder ufravikelige lovkrav.

I boligutviklingsprosjekter realiseres prosjektet ved at ferdigstilte boliger overdras fra utvikler til sluttbruker. I de fleste tilfeller er sluttbruker en forbruker. Salg til forbruker reiser særlige problemstillinger, spesielt når salgsavtalen inngås før ferdigstillelse av boligen. Lovverket inneholder en rekke bestemmelser som utvikler må ta hensyn til og som partene ikke kan avtale seg bort fra til ugunst for forbruker. Manglende kjennskap til gjeldende lovregler kan lede til etterfølgende krav som reduserer utviklers forventede fortjeneste i prosjektet.

Generelt

Avtale om salg av nyoppført bolig kan inngås før eller etter ferdigstillelse av boligen. Grunnet behovet for finansiering og krav om sikkerhet fra utviklers banker er det vanlig at en stor andel boliger selges før de er ferdigstilte. Forhåndssalg bekrefter utsalgsprisen og sannsynliggjør om prosjektet er gjennomførbart. Utvikler får testet om kalkylene for prosjektet holder, og skaffer seg samtidig forutberegnelighet vedrørende prosjektets inntektsside. Salg til forbruker før ferdigstillelse krever god tilrettelegging, god kjennskap til gjeldende lovregler og god kommunikasjon.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.