Juss:

FORLENGES: Kontantstøtteordningen vil forlenges for tre nye måneder, sier Henrik Botten Taubøll (t.v.) og Peder Karijord i Wiersholm.
FORLENGES: Kontantstøtteordningen vil forlenges for tre nye måneder, sier Henrik Botten Taubøll (t.v.) og Peder Karijord i Wiersholm.

Regjeringen viderefører kontantstøtteordningen

Kompensasjonsordningen for bedrifter med vesentlig omsetningsfall forlenges ut august.

Publisert Sist oppdatert

Kontantstøtteordningen for bedrifter som har opplevd vesentlig omsetningsfall, ble opprinnelig vedtatt for månedene mars, april og mai, samtidig som regjeringen ble gitt hjemmel til å forlenge ordningen ved forskrift.

Det har vært usikkerhet i næringslivet om en eventuell forlengelse av kontantstøtteordningen. Årsaken til dette har særlig vært at flere medier tirsdag 27. mai meldte at det såkalte Holden-utvalget anbefalte regjeringen å avvikle ordningen.

I dag har imidlertid Erna Solberg og regjeringen uttalt til media at kontantstøtteordningen vil forlenges for tre nye måneder (juni, juli, august). Deretter er det planlagt å avvikle ordningen. Dette vil ha betydning for hvordan gårdeiere og leietakere organiserer sine interne støtteordninger, herunder tidspunkt for å gi evt. leiefritak, med tanke på å sørge ikke å redusere leietakers kompensasjonsgrunnlag.

Det gjenstår å se om kontantstøtteordningen vil forlenges med tilsvarende innhold som for månedene mars, april og mai. Vi vil holde dere løpende oppdatert straks regjeringen vedtar nye forskrifter eller endrer eksisterende forskrifter.

Peder Karijord og Henrik Botten Taubøll er advokater i Wiersholm.