STORT: Dette kan bli resultatet i det nye sentrumskvartalet.
STORT: Dette kan bli resultatet i det nye sentrumskvartalet.

Jevner kvartalet med jorda for å få plass 168 nye boliger og næring

I tillegg vil Stor-Oslo Eiendom inkludere et større kontorbygg til over 200 nye arbeidsplasser.

Publisert

Fortettingsprosjektet i Lillestrøm sentrum har versert en stund, men endelig skal detaljreguleringsplanen for prosjektet som ligger omtrent 500 meter unna togstasjonen førstegangsbehandles.

Opprinnelig søkte Rambøll Norge om regulering av dette kvartalet tilbake i 2018, på vegne av Veidekke og Østbanernes forbruksforening. Men hverken kommunedirektøren eller politikerne tok bølgen da, og nektet å legge saken ut på offentlig ettersyn.

Et helt kvartal

Som Estate Nyheter skrev om for et år siden handler dette om å jevne et helt kvartal med jorda til fordel for det nye milliardprosjektet. Det eneste som skal stå igjen fra dages situasjon er ett fredet trehus.

Etter kommunens nei kom Stor-Oslo Eiendom inn på eiersiden. Sammen med Østbanernes Forbruksforening som eier den andre halvparten har de fått Grape Architects til å se på planområdet med nye øyne, og det er bakgrunnen til planforslag for den 10,5 mål store tomta.

- Kvartal 15 ønskes utviklet til et sentrumskvartal med kombinert formål bolig, kontor, forretning, bevertning, hotell (er en mulighet, men ikke illustrert i planforslaget) og tjenesteyting. På gateplan skal det etableres utadvendte funksjoner og tilbud som bidrar til å aktivisere bylivet, skriver plankonsulenten blant annet i saken som skal opp i Hovedutvalg miljø og samfunn neste uke.

Boliger og næring

Utviklerne ser for seg ca. 168 nye leiligheter og foreslår bebyggelse som trappes opp fra 3,5 til 7 etasjer rundt et privat gårdsrom. Bygningsmassen som kan bli opptil 21.000 kvadratmeter skal fordeles på både treverk og murstein, og inneholde blant annet det arkitekten kaller urbane småhus-leiligheter.

- Minimum 4.500 kvadratmeter skal brukes til forretning, kontor og bevertning. I tillegg vil planforslaget inneholde et større kontorbygg og samlet bidra med over 200 nye arbeidsplasser. I første etasje legges det til rette for en større forretning, påpeker de.

All parkering for bil skal legges i parkeringskjeller, der boligene får 0,7 plasser per enhet. Kommunedirektøren anbefaler utvalget å vedta og legge reguleringsforslag ut til offentlig ettersyn.

Powered by Labrador CMS