VIL KOMME I GANG RASKT: Heming ønsker å oppføre anlegget så raskt som mulig for å kunne ivareta og forbedre dagens tilbud til barn og unge i området.
VIL KOMME I GANG RASKT: Heming ønsker å oppføre anlegget så raskt som mulig for å kunne ivareta og forbedre dagens tilbud til barn og unge i området.

Idrettslag i Oslo vest vil bygge innendørs fotballbane

Heming Fotball ønsker å utvide tilbudet med en innendørs fotballbane og tilhørende støttefunksjoner og kafeteria.

Publisert

aPå vegne av Idrettslaget Heming har Dark Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Hemingbanen, som har adresse Gulleråsveien 5
på Slemdal i bydel Vestre Aker i Oslo. I Gulleråsveien 5 ligger Hemingbanen, klubbhuset, gymsalen og Nye Heminghallen, mens det i Gråkamveien 4 er et uteanlegg for tennis.

Heming fotball ønsker nå å utvide tilbudet/anlegget med en innendørs fotballbane med tilhørende støttefunksjoner og kafeteria. Fotballhallen er planlagt oppført på den nordvestlige delen av dagens idrettsanlegg, på et areal som i dag er en kunstgressbane.

– Bygget er planlagt tilpasset til situasjonen ved å legge det inn mot terrengskjæringen i nord, og integrerer et tribuneanlegg ut mot anleggets 11er-bane. Den store nivåforskjellen til omkringliggende landskap og bebyggelse, gjør taket til en viktig fasade, hvor vi har tenkt sedum/grønt for å få bygget til å flyte godt inn i situasjon og redusere fjernvirkning. Byggets form og uttrykk tar opp i seg dagens klubbhus, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Det er avholdt forhåndskonferanse byggesak for det ønskede tiltaket, hvor det ble avklart at PBE anser en dispensasjon som så omfattende at de anbefaler en endring av regulering, eller omregulering.
Forslagsstiller ønsker å foreslå en mindre vesentlig endring av regulering, fremfor en omregulering.

Heming vil realisere omtalte tiltak så raskt som mulig for å kunne ivareta og forbedre dagens tilbud til barn og unge i området.

– En ny fotballhallen på Heming vil være et betydelig og viktig bidrag til den sosiale infrastrukturen på Slemdal. Heming IL har nær 6.000 medlemmer, og er med dette ett av Norges største idrettslag. Mange medlemmer og en økende tilflytning til området gjør at klubben opplever stor pågang, og har en betydelig underdekning på sine anlegg og fasiliteter. For å møte et stadig økende behov for aktiviteter for barn og voksne i bydelen, ønsker klubben å utvide dagens anlegg, heter det i henvendelsen til PBE.

I tillegg leier Heming ut fasiliteter til skoler, barnehager og andre aktiviteter i bydelen, og er en viktig del av den sosiale infrastrukturen i området.

– En barndom er kort, og det er viktig for Heming å kunne opprettholde og utvikle tilbudet til dagens unge. Oppsummert vil prosjektet være et viktig bidrag til den overordnede byutviklingen i nærområdet og Oslo by, skriver Dark Arkitekter.

Powered by Labrador CMS