VIKTIG: Nå kan de viktige diskusjonene rundt kommuneplanen endelig begynne, sier f.v. Henrik Taubøll, Maren Bjerkeng og Stian Berger Røsland.
VIKTIG: Nå kan de viktige diskusjonene rundt kommuneplanen endelig begynne, sier f.v. Henrik Taubøll, Maren Bjerkeng og Stian Berger Røsland.

- Hva vil vi med Kommuneplanen?

Ressursgruppen for kommuneplan engasjerer seg i utkast til ny arealdel for å bidra til en god plan for fremtidens Oslo sammen med medlemmene av Oslo Metropolitan Area (OMA).

Publisert Sist oppdatert

- Vi er glade for at kommuneplanen endelig er ute og at de viktige diskusjonene rundt denne kan begynne, sier Henrik Taubøll, leder av Ressursgruppe Kommuneplan og eiendomsadvokat i Haavind.

Ressursgruppe Kommuneplan er en ressursgruppe opp mot det pågående arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt høyhusstrategien.

Ressursgruppen samler innspill fra et bredt knippe aktører blant OMAs medlemmer, og er en sentral dialogpartner med Plan- og bygningsetaten og rådhuset i utviklingen og behandlingen av kommuneplanens arealdel. Gruppen gir overordnede innspill og forholder seg ikke til enkeltprosjekter med mindre de kan belyse et generelt fenomen. Ressursgruppen samarbeider tett med RG:Områdeforum og RG:Boligutvikling.

- Planen har en rekke endringer både hva gjelder innhold og struktur, og i dialog med OMAs medlemmer ser vi også stadig flere momenter som bør diskuteres og vurderes nærmere i høringsfasen, fortsetter Taubøll.

- Vi ser frem til å jobbe strategisk med kommuneplanen sammen med relevante beslutningstakere og sammen med OMAs medlemmer.

Frokostmøte i august

Ressursgruppe Kommuneplan planlegger nå et frokostmøte 22. august hos Aspelin Ramm, hvor aktører innenfor byutvikling, både offentlig og privat, vil være bredt representert. Her vil man sammen løfte overordnede problemstillinger og diskutere veien videre i høringsfasen.

- Høringsfristen er heldigvis lang, slik at det er god tid til dialog, og vi ser frem til å bidra i denne fasen, sier Taubøll.

OMA vil gjennom høringsfasen invitere til rundebordsamtaler hvor planen vil gjennomgås tematisk med faglig sparring og dialog mellom ulike aktører, for å samle OMAs innspill og synspunkter.

- Kommuneplanen er et svært viktig verktøy for oss utviklere og arkitekter når det gjelder hvordan vi kan bidra til en god og fremtidsrettet byutvikling og vekst. Vi er derfor opptatt av å være en konstruktiv og engasjert part i videreutviklingen av planen, sier utviklingsdirektør Maren Bjerkeng i Aspelin Ramm.

- Det er et omfattende materiale som følger forslaget til ny kommuneplan. Å forstå sammenhengen mellom de ulike målene og virkemidlene som foreslås er sentralt for å kunne gi innspill til hvordan dette skal kunne fungere i praksis. Det er lenge til høringsfristen går ut, så vi har god tid til å arbeide grundig dette i OMA, sier eiendomsadvokat Stian Berger Røsland i Selmer.

- Svært viktig

- For OMA som forening og for våre medlemmer er dette arbeidet svært viktig, sier Ida Hjeltnes, utviklingsdirektør i OMA.

- God byutvikling avhenger av godt samspill, og da er det viktig at det sikres at kommuneplanen er et velfungerende verktøy i praksis. Vi er derfor svært glade for at Plan- og bygningsetaten legger opp til god dialog om nettopp dette i høringsfasen, avslutter Hjeltnes.

Powered by Labrador CMS