NATURKVALITETER: Målet er å utvikle området med boligbebyggelse samtidig som de viktige naturkvalitetene og områdets særpreg bevares.
NATURKVALITETER: Målet er å utvikle området med boligbebyggelse samtidig som de viktige naturkvalitetene og områdets særpreg bevares.

Hotellarving har planer om 520 nye boliger

Nobil Eiendom vil bygge stort i et skogskledd område nær Sæterkrysset i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

I april i fjor skrev Estate Nyheter at Nobil Eiendom, hvor hotellarving Jan Erik Rivelsrud er hovedaksjonær, hadde kjøpt 132 dekar på Nordstrand for å bygge boliger. Nå har Civitas bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet, som nå oppgis å være 107,6 dekar.

– Området har i dag 153 boenheter, men vil kunne utvikles med til sammen 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter. Det tas sikte på å etablere forretninger og annen service som også vil betjene tilliggende boligområder, skriver Civitas i henvendelsen til PBE.

Les også: Bonum vil bygge boliger – PBE anbefaler park

Sentralt i området er det i dag 11 boligblokker i 4-5 etasjer fra 1950- tallet. Disse blokkene vil inngå i planforslaget.

– Planen er å legge til rette for etablering av klart definerte nabolag med hvert sitt særpreg og ulik bebyggelsesstruktur. Eksisterende bebyggelse inngår i dette mønsteret. Delområdene skilles av grøntarealer med vegetasjon. Barnehage og service innpasses i de nye boligområdene. Parkering kan skje i underetasjer. Gjennom området sikres fotgjengerforbindelser, skriver Civitas.

Forslagsstiller er i dialog med Oslo kommune om alternativ bruk av arealet syd for Midtåsen sykehjem.

Planområdet ligger i tilknytning til Sæterkrysset på Nordstrand; et «Prioritert stasjonsnært område» i kommuneplanen. I slike områder skal høyere utnyttelse vurderes.

– Området er i dag preget av vegetasjon, med til dels tett skog. Målet er å kunne utvikle området med boligbebyggelse samtidig som de viktige naturkvalitetene og områdets særpreg bevares, skriver Civitas.

Powered by Labrador CMS