HISTORIE: Dette var Oslos slaktehus i Schweigaards gate 2 for rundt 100 år siden.
HISTORIE: Dette var Oslos slaktehus i Schweigaards gate 2 for rundt 100 år siden.

Historiske bygg: Kvegdrift midt i hovedstaden

Inntil for 45 år siden lå det et stort, operativt slaktehus midt i byen.

Publisert

Kristiana slaktehus med Kjøtthallen ble bygd i begynnelsen av forrige århundre der Galleri Oslo står i dag, og sto ferdig i 1914. Anlegget ved bredden av Akerselva skulle erstatte de mange private slaktehusene rundt om i Kristiania, og ble bygd ved siden av Gartnerhallen. Mot Grønlands torg hadde det torghall og kjølehus.

Grønland ble innlemmet i Oslo i 1859 og ble kvegtorg fra 1865, derav kallenavnet Kutørje. Mange gutter og menn fra Vaterland og Grønland livnærte seg av kvegdrift. Hver mandag, onsdag og fredag kom bøndene fra bygdene rundt Kristiania for å selge kyr, hester, sauer og griser. Dyra skulle drives til ulike bakgårdsfjøs i trehusforstedene og slakte­kveget til de mange private slakteriene. Kjøttet ble senere solgt fra salgsboder rundt i byen.

Hygiene var ikke et tema, og til slutt kom myndighetene på banen med offentlig kjøttkontroll. Kristiania slaktehus ble dermed et av Europas mest moderne slakterier, i tillegg til å være utsalg.

Grønlands torg var et av de første stedene i Oslo som ble asfaltert. På 1920/30-tallet var Slaktehuset og Kjøtthallen sentrum i bydelen. Den gang da brennevinssjappene lå tett i tett langs Grønlandsleiret, restaurantene hadde sagflis på gulvet, fyllikene holdt til langs elvebreddene, og horene og bondefangerne florerte på Vaterland og Jernbanetorget.

Men i 1974 var det game over og alt ble flyttet til moderne lokaler på Økern. På 1970- og 80-tallet fungerte Grønlands torg blant annet som bussterminal og sirkusplass før Galleri Oslo åpnet i 1989.

Kilder: Dagsavisen, Oslo museum, SNL, Wikipedia