LEIEPRISFESTEN FORTSETTER: Leiemarkedet i Oslo-området er knallsterkt.Foto: Shutterstock.
LEIEPRISFESTEN FORTSETTER: Leiemarkedet i Oslo-området er knallsterkt.Foto: Shutterstock.

Her vil leieprisene stige mest

Kontorleieprisene er opp 7-8 prosent i Oslo, Asker og Bærum det seneste året. DNB Næringsmegling spår videre oppgang i Oslo sentrum og CBD.

Publisert Sist oppdatert

Det er i en fersk markedsoppdatering at DNB Næringsmegling er ute med oppdaterte leiepristall for Oslo-området. Den totale kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum er nå nede på 5,2 prosent, en nedgang fra 5,6 prosent i første kvartal. Ifølge DNB Næringsmegling er det historiske snittet i deres målinger på rett under 8 prosent. «Det er først og fremst i sentrumsområdene det er lite å velge i for leietakerne. Ledighetsfallet de siste årene skyldes for en stor del at det har blitt bygget for lite kontor i Oslo-området, det gjelder spesielt sentrum og CBD», skriver næringsmegleren.

Det bygges mye nytt langs ringveien i øst, men DNB Næringsmegling mener det fortsatt bygges for lite kontor i sentrum. Det lave tilbudet og høy etterspørsel bidrar ifølge næringsmegleren til at det blir kamp om lokalene i de dyreste kontorområdene, noe som vil gi en leieprisvekst på rundt 10 prosent fra og med andre halvår 2019 til utgangen av 2021.

DNBs analysesjef Thomas Ramcilovic forventer den sterkeste leieprisveksen i CBD Øst, i Bjørvika-området. Prognosene tilsier en vekst på ca. 12 prosent de neste 2,5 årene. «Vi har trodd på høyest oppgang i CBD Øst i prognosene våre også de siste par årene, men har om noe hatt for lave forventninger. Leieprisene i Bjørvika og området rundt har steget med rundt 20 % siden 2017 om man legger Arealstatistikk til grunn», skriver DNB Næringsmegling.

Mens det er utleiers marked i sentrum, er det hardere konkurranse i randsonene utenfor. 40 prosent av nybyggene frem mot utgangen av 2+21 kommer i klyngene i øst langs ring 3. «Vi tror de mange prosjektene vil gi konkurranse om leietakerne og en relativt flat leieprisutvkling. På den annen side vil byggingen bidra til å utvikle klyngene i øst som kontordestinasjoner», skriver næringsmegleren og forventer en leieprisvekst på ca. 4 prosent akkumulert frem til utgangen av 2021 på Økern/Løren og Helsfyr/Bryn.

Høy ledighet på Lysaker og Fornebu bidrar til at DNB Næringsmegling venter flat leieprisutvikling på Fornebu og en leieprisutvikling på Lysaker som er marginalt over KPI-veksten.

DNB Næringsmegling venter at Skøyen vil nyte godt av at få alternativer i sentrum vil bidra til lavere ledighet på Skøyen, og man kan forvente en leieprisvekst på 10 prosent innen utgangen av 2021.