46 BOLIGER: Planforslaget rommer 46 boenheter.
46 BOLIGER: Planforslaget rommer 46 boenheter.

Her vil Fredensborg Bolig bygge

Prosjektet omfatter ny bebyggelse på 4.600 kvadratmeter, men Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et eget alternativ med mindre areal.

Publisert

Fredensborg Bolig ønsker å utvikle kvartalet Brobekkveien 31 i Oslo øst med kvaliteter som skal styrke området med åpne og inviterende byrom. Prosjektet inkluderer høyblokken, som ligger på nabotomten.

– De to tomtene slås sammen og skaper et helhetlig område med utadrettede virksomheter som torg og næringsarealer mot Refstadveien. Kvartalet fremstår grønt med åpne overvannsløsninger både i gårdsrom, på tak og torg i Refstadveien, fremgår det av planforslag til offentlig ettersyn.

Illustrasjon: A-lab
Illustrasjon: A-lab

Det 4,8 dekar store planområdet består i dag av en nærbutikk, den nevnte høyblokken samt asfalterte flater og parkeringsplasser. Det skisseres ny bebyggelse på 4.600 kvadratmeter, mens 3.730 kvadratmeter eksisterende bebyggelse opprettholdes. Planforslaget rommer 46 boenheter.

Det foreslås boliger i 5-9 etasjer. Eksisterende boligblokk blir stående med sine 9 etasjer, mens ny bebyggelse mot Refstadveien og Martin Borrebekkens vei får 5 etasjer.

– Alle takflater får grønne tak i form av takhager med drivhus og dyrkingsarealer, sitteplasser og andre oppholdssoner. Alle flater i gårdsrom blir grønne med variert terreng og vegetasjon. Det er vektlagt å styrke biologisk mangfold og bie-/ humlevennlige vekster. På torg, forplass og langs Refstadveien skal det etableres grønne soner med åpen overvannshåndtering og arealer for å plante trær og andre vekster, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten (PBE) fremmer et eget alternativ. Dette skal sikre et uteareal på bakkeplan «som gir beboere i felt 2 et alternativ til takterrassen».

– Utnyttelsen det her velges å regulere, er langt mer enn det Planprogram for Vollebekk foreslår, på 150 prosent. Foreslått utnyttelse er på 204 prosent. Vi anser at tomten kan tåle en høyere utnyttelse, men konsekvensen for felt 2 er at tomten som var på 1.600 kvadratmeter, reduseres til 1.180,5 kvadratmeter, uttaler etaten.

– Gjennom alternativ 2 vil denne reduksjonen komme bygningen til gode ved at det tas uteareal fra felt 1 som deles med felt 2. Denne tilgangen er helt nødvendig for at det skal kunne aksepteres en så høy utnyttelse på tomten, ettersom dette vil sikre at beboerne også på felt 2 får tilgang til utearealer, påpeker PBE.