Bolig:

STORE PLANER: Vestaksen Eiendom skal bidra i den nye bydelen.
STORE PLANER: Vestaksen Eiendom skal bidra i den nye bydelen.

Her skal Vestaksen bygge 700-800 nye boliger

Nå er kommunedelplanen for Gulskogen Nord ute på høring.

Publisert

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å legge kommunedelplanen for Gulskogen Nord ute på høring. Planområdet ligger i Drammen, nordøst ved Gulskogen og Rødskog, og er på rundt 600 dekar. I dag er området preget av industri, boliger og sosial infrastruktur som helse og omsorg, skoler, barnehager og museum. Planområdet omfatter også idrettsområder, grønnstruktur og elvepromenade.

Ifølge planbeskrivelsen er potensialet for nye boliger stort i området, det kan bygges mellom 1.400 og 2.500 nye boliger. Det representerer en økning på mellom 3.000 og 6.000 mennesker i en bydel hvor det i dag bor i underkant av 5.000.

Vestaksen Eiendom er blant utviklerne som har store planer på Gulskogen Nord. Ifølge adm. direktør Carl Brynjulfsen kan selskapet bygge mellom 700 og 800 nye boliger, samt noe næring.

– I hovedsak er det en detaljert plan som legger opp til ønsket arealformål. Dette er absolutt et steg i riktig retning, sier Brynjulfsen.

Målet med planarbeidet har ifølge kommunen vært «å legge til rette for utviklingen av en attraktiv og bærekraftig boligbydel, med et bydelssenter ved Gulskogen stasjon, som kan bidra til å styrke boligmangfoldet i bydelen nær et kollektivknutepunkt». Boligandelen i Gulskogen nord skal økes og dermed legge til rette for at bydelen blir mer attraktiv som boligbydel, med spesielt fokus på oppvekst og familieliv for ulike sosiale grupper. Nærmere Gulskogen stasjon er det foreslått sentrumsformål, der deler av sentrumsområdet skal ha aktive fasader i første etasje.

Det legges opp til en bymessig fortetting, med høyest tetthet nærmest jernbanestasjonen.

Powered by Labrador CMS