SKJERM: Det nye bygget skal skape en skjerm mot Strømsveien.
SKJERM: Det nye bygget skal skape en skjerm mot Strømsveien.

Her skal Entra oppføre et nytt kontorbygg og anlegge park

Bygget blir beliggende mellom Helsfyr Panorama og Skatteetatens kontorbygg, og får et bruksareal på 16 000 kvadratmeter.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Entra har Lund+Slaatto Arkitekter søkt om rammetillatelse for Fredrik Selmers 4 vei på Helsfyr. Søknaden er basert på en ny regulering for eiendommen, vedtatt i desember 2018.

Tiltaket skal legge til rette for etablering av nytt kontorbygg langs Strømsveien mellom Helsfyr Panorama og Skatteetatens kontorbygg. Det inkluderer park og gatetun i rommet mellom Skatteetaten, Selmerbygget, Helsfyr Hotell, Helsfyr Panorama og Spire Helsfyr.

Høyest mot nord

– Det nye bygget tar utgangspunkt i situasjonen som er preget av Strømsveien i sørøst, det grønne parkrommet mot nordvest, og bygningsrekken langs med Strømsveien. Bygget skaper en skjerm mot Strømsveien, og består av to deler som griper inn i og over hverandre, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Perspektiv langs Strømsveien.
Perspektiv langs Strømsveien.

Det høyeste volumet ligger mot nord og Helsfyr Panorama, og griper delvis over en lavere fløy mot Skatteetaten i sør som strekker seg inn mot og er med på å definere parkrommet i sør.

– Inn mot parken er den høyeste fløyen løftet fra bakken i to etasjers høyde, og det dannes en favn som kulminerer i et samlende felles atriumsrom. Dette har hel glassfasade mot nordøst, og byggets fellesfunksjoner er organisert rundt det, med henvendelse tilbake ut i det grønne parkrommet.

Utsyn og dynamikk

Bygget skal med dette få en tosidighet preget av utsyn og dynamikk ut mot Strømsveien og det åpnere landskapet mot sørøst, og en grønn side inn mot og ned i parken, preget av nære kvaliteter i et mindre, naturpreget byrom.

Høydeforskjellen på tomten er benyttet til å få en hel, felles atkomstetasje i tilknytning til parken, med resepsjon, kafé, kantine og møteromsavdeling. Varelevering er plassert på nivå med utearealene til Skatteetaten i en sokkeletasje som ligger halvveis inn i terrenget. Under det etableres en kjelleretasje for parkering, tekniske rom og tilkobling til kulvert og innkjøring til Skatteetatens kjeller.

Til sammen får bygget et bruksareal på 16 100 kvadratmeter, hvorav 15 090 kvadratmeter er over bakken.

Powered by Labrador CMS