17,5 DEKAR: Planområdet består av 5 tomter på til sammen 17,5 dekar. Ill: HRTB Arkitekter
17,5 DEKAR: Planområdet består av 5 tomter på til sammen 17,5 dekar. Ill: HRTB Arkitekter

Her kutter Plan- og bygg i KLP-prosjekt

KLP Eiendom ønsker å oppføre 117 leiligheter og 17 rekkehus på Frøen, men Plan- og bygningsetaten mener at høydene må ned.

Publisert Sist oppdatert

KLP Eiendom foreslår å omregulere Slemdalsveien 35-37 fra kontor til boliger, barnehage, helsetjenester/velvære, kontor og bevertning, turdrag, samt bevaring av kulturmiljø Hafslund hovedbygg. Forslaget sikrer også trær som skal bevares.

Slemdalsveien 35-37 ligger på Frøen i bydel Vestre Aker. Området ligger like utenfor den tette sentrumsbebyggelsen, ca. 1 km fra Majorstuen og ca. 3 km fra Oslo sentrum. Det er gangavstand til Majorstuekrysset og Vinderen senter med godt utvalg av servicetilbud og butikker.

På planområdet, som består av 5 tomter på til sammen 17,5 dekar, ønsker KLP Eiendom å oppføre 134 boliger, hvorav 117 er leiligheter og resten rekkehus.

Les også: Vil bygge 255 leiligheter og næring

– Nord for hovedbygget foreslås det rekkehusbebyggelse, til sammen 17 rekkehus. Sentralt og nord på området og bak Korsmovillaene foreslås det «byvillaer» med 3-4 leiligheter per etasje. Bygningen bak de fredete bygningene i Slemdalsveien foreslås med 3-6 etasjer og bebyggelsen midt og nord på tomten foreslås med 4-6 etasjer, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et alternativ med én etasje lavere bebyggelse, samt bevaring av østfløyen til Hafslund hovedbygg.

– Planforslaget er i all hovedsak i samsvar med overordnede planer ved å legge foreslått bebyggelse nær kollektivtransport. PBE mener at det nye grepet føyer seg godt inn i bygde og naturgitte omgivelser. Vi mener også at planforslaget tar hensyn til bevaringsverdig bygg på og ved tomten, men at bebyggelseshøyden vurderes å være for høy med hensyn på virkningen i omgivelsene. Østfløyen til Hafslundsbygget anses også å være bevaringsverdig, og vil være godt egnet for andre typer leiligheter, uttaler PBE.

Etatens alternativ, utarbeidet sammen med Byantikvaren, rommer 92 leiligheter og 8 rekkehus. Dette er 34 boenheter færre enn forslaget til KLP Eiendom.