Aktuelt:

DYRE TABBER: Wiersholm og Beaufort Solutions hadde nylig et seminar som gikk gjennom hva meglere og banker bør fokusere på for å unngå gebyrer som følge av brudd på hvitvaskingsreglene.
DYRE TABBER: Wiersholm og Beaufort Solutions hadde nylig et seminar som gikk gjennom hva meglere og banker bør fokusere på for å unngå gebyrer som følge av brudd på hvitvaskingsreglene.

Her er tabbene som gir overtredelsesgebyr eller straff for brudd på hvitvaskingsreglene

Finanstilsynet gir gebyrer i fleng for dårlige rutiner ved håndtering av hvitvasking, og de kan komme opp i million-klassen. I verste fall kan meglerbevillingen ryke for godt. Her er tabbene man må unngå.

Publisert Sist oppdatert

Det var i et seminar nylig avholdt av advokatfirmaet Wiersholm og techselskapet Beaufort Solutions at det ble satt fokus på hvitvaskingsreglene, og hvordan man bør innrette seg for å unngå brudd på reglene og heftige bøter. I løpet av kort tid har Sparebanken Sogn og Fjordane fått bot på 14 millioner kroner for brudd på reglene, og mandag ble det kjent at både Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland og Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren fikk overtredelsesgebyr på 250.000 kroner for brudd på hvitvaskingsloven. Tidligere har DNB Næringsmegling måttet betale 300.000 kroner i gebyr, mens Norion Næringsmegling og Q4 Næringsmegling begge måtte ut med 200.000 kroner. Krogsveen fikk før sommeren gebyr på 400 000 kroner.

Beaufort Solutions har utviklet en digital løsning for antihvitvaskingsarbeid (AML) for eiendomsmeglere som heter Kjenn Din Kunde, og ledes blant annet av advokat dr juris og hvitvaskingsspesialist Niels Kristian Axelsen. Axelsen har tidligere vært partner i Ro Sommernes Advokatfirma, hvor han arbeidet mye med eiendomstransaksjoner.

– De vanligste bruddene kommer som følge av svakhet eller mangler med risikoanalysen, og at den avdekkede risikoen ikke gjenfinnes i rutinene. En god risikoanalyse identifiserer foretakets risiko, og da skal man vite konkret hvordan man skal håndtere denne risikoen. Mange har heller ikke tilstrekkelig løpende kundekontroll, sier Axelsen.

Han forteller at han som hvitvaskingsansvarlig så et stort behov for digitalisering av arbeidet mot hvitvasking, og gikk derfor ut av Ro Sommernes og ble medeier, Chief Legal Officer og styremedlem i det nystartede selskapet Beaufort Solutions.

– Det er vanskelig å få til en god løpende kontroll av kundene og risikoen for hvitvasking dersom man ikke har et digitalt verktøy. Dette er et område hvor man må ha en svært tidkrevende manuell oppfølging, og dette er derfor svært godt egnet til å digitalisere ved for eksempel bruk av algoritmer og API’er mot registre, sier Axelsen.

Flere feil

Under seminaret trakk Wiersholm-advokat Guri Brandeggen frem flere gjennomgående feil som næringsmeglere og banker har gjort og som tilsynsrapportene har påpekt.

– Uoversiktlig risikovurdering er noen av eksemplene på feil. Da DNB Næringsmegling fikk bot, ble det påpekt at de hadde vurdert risikoen i fire forskjellige dokument. Men de hadde ikke gjort en samlet vurdering og hadde dermed ikke et godt oversiktsbilde over foretaket, sier Brandeggen.

Hun mener også at man må tilpasse risikovurderingen til sin egen virksomhet.

– Andre typiske feil er at man ikke vurderer risikoen for terrorfinansiering og at man har en manglende vurdering av risiko ut fra de lovbestemte kriteriene i hvitvaskingsloven, sier Brandeggen.

Hun mener det er viktig at arbeidet med risikohåndteringen ikke stopper etter at man har identifisert risikofaktoren.

– Det er ikke nok å bare beskrive risikofaktorene, foretakene må også vurdere

* sannsynligheten for at risikofaktorene vil opptre

* konsekvensene av risikoen

* hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes

Når det gjelder arbeidsrutiner, trekker Brandeggen frem typiske feil som:

* Rutinene er ikke fastsatt av styret

* Rutinene omfatter ikke alle nødvendige kontrollhandlinger som må gjøres for å avdekke mistenkelige forhold

* Manglende rutiner knyttet til forsterket kontroll

* Manglende rutiner for når det skal foretas nærmere undersøkelser

* For høy eller for lav terskel for å rapportere mistenkelige forhold til Økokrim

Internkontroll er også viktig. Typiske feil er:

* Ikke etablert internkontroll

* Etablert internkontroll, men dekker bare utvalgte plikter, ikke regelverket i sin helhet

Når det gjelder opplæring, gjøres det feil som:

* Manglende rutine for opplæring

* Opplæringen er ikke tilpasset de forskjellige rollene og ansvaret ansatte, ledelsen og styret har for etterlevelse av regelverket

* Ikke dokumentasjon på at opplæringstiltak er gjennomført

Powered by Labrador CMS